Vijesti

Arhiva vijesti

IZABRANI NAJBOLJI MENTORI U FEDERACIJI BIH ZA 2018/2019.

Tokom posljednje tri godine kroz konstantan rad sa JICA konsultantima do sada je osposobljeno i certifikovano ukupno 25 mentora u Federaciji BiH. Njihov doprinos razvoju preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine je ogroman pa je u Sarajevu 4. jula u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) upriličena ceremonija dodjele certifikata najboljim mentorima za 2018/2019 godinu.

IZABRANI NAJBOLJI MENTORI U FEDERACIJI BIH ZA 2018/2019. thumb thumb thumb thumb

Ovaj događaj su otvorili Sead Džiho, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, i Kiyotaka Tanaka, prvi sekretar Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini. Mentoring predstavlja standardizirani set usluga za mala i srednja preduzeća  koji se realizuje preko razvojnih agencija koje imaju svoje certificirane mentore.

Nakon što su mentori prezentirali klijente, dijagnostiku koju su identifikovali kao i prijedlog rješenja za prevazilaženje problema, nakon glasanja izabrani su najbolji među najboljima. Prvo mjesto dijele Goran Dodig iz INTERA Tehnološki park Mostar i Maja Lukić Grabovac iz Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA), dok je drugo mjesto pripalo Ismaru Alagiću iz Agencije za razvoj općine Tešanj (TRA).

Masaši Jamanaka, JICA consultant iz Japana, predstavio je rezultate terenskog istraživanja koje je sproveo JICA konsultantski tim za procjenu zadovoljstva korisnika mentoringom u 2018. godini i zaključio da je ukupno zadovoljstvo korisnika u zemljama Zapadnog Balkana 4,2 od 5, što je prilično visoka ocjena prema iskustvu JICA.

U okviru ceremonije prisutnima je predstavljen i javni poziv za “Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede“ koji je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo i ove godine. Usluga mentoringa je besplatna za preduzeća koja do 30. augusta 2019. podnesu neophodnu dokumentaciju, a Ministarstvo je za ovaj projekat obezbjedilo sredstva u vrijednosti od 50.000 KM.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Cilj projekta je pružanje sveobuhvatne podrške preduzećima koja teže daljem razvoju, koja su na poslovnoj prekretnici ili žele da opstanu na tržištu. Na ovaj način smanjuje se broj neuspješnih preduzeća i podstične razvoj poduzetništva u Federaciji BiH.

Zainteresovanim korisnicima tokom projekta biće na raspolaganju stručno lice – mentor koji će provesti u direktnom kontaktu i radu sa odgovornim licem preduzeća određeni broj sati (50 sati po korisniku). Kroz zajednički rad odgovorno lice i mentor će proučiti aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatiranog stanja zajedno pripremiti prijedlog akcionog plana razvoja.

Pravo sudjelovanja u ovom projektu imaju subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te imaju najmanje  jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Javni konkurs i smjernice za podnosioce prijava i sva potrebna dokumentacija mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva, www.fmrpo.gov.ba.