Vijesti

Arhiva vijesti

Inovativnim kompanijama u Bosni i Hercegovini 836.000 eura bespovratnih sredstava

Na svečanoj ceremoniji u Sarajevu uručeni su certifikati za 34 kompanije iz Bosne i Hercegovine koje su ispunile uslove drugog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Challenge to Change projekta. Za njihovu realizaciju predviđeno je 836.000 eura grant sredstava, dok je vrijednost predloženih projekata više od 2,4 miliona eura. Realizacijom ovih projekata obezbjeđeno je 222 novih radnih mjesta, dok će se direktno uticati na zadržavanje postojećih 1.175 radna mjesta. Projekti kojima je odobren grant su iz različitih sektora, od polјoprivrede i turizma, do proizvodnje i prerade hrane, IT, tekstila, metalske i drvne industrije.

Inovativnim kompanijama u Bosni i Hercegovini 836.000 eura bespovratnih sredstava thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb

Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg, koji je uručio certifikate dobitnicima granta, kaže da je ovo veoma važan projekat za Švedsku jer daje podršku inovacijama u privatnom i poslovnom sektoru u BiH.

“Tokom četverogodišnjeg perioda Švedska je uložila oko 4 miliona eura za ovu svrhu za 150 različitih preduzeća širom BiH. Za nas je izuzetno značajno da možemo da podržimo ove izuzetne, brilijantne mlade ljude koji su budućnost ove zemlje” – rekao je ambasador.

Ševkija Okerić, direktor SERDA istakao je da je proces apliciranja bio veoma jednostavan, te da se na drugi poziv prijavilo više od 500 aplikanata.

“Svi projekti su vezani za inovacije, bilo da je riječ o poboljšanju procesa, usluga, a njihov krajnji cijlj je da poboljšaju rad u firmama”- zaključio je Okerić.

Među dobitnicima je i "Elektro tim" iz Banjaluke koji će zahvaljujući podršci Challenge fonda nabaviti potrebnu opremu i zaposliti nove radnike.

"Moja ideja se temelji na našem dugogodišnjem poslu - izradi novogodišnjih ukrasa. Ideja je da iskoristimo plastičnu ambalažu, koja postoji na svakom koraku i zagađuje okolinu, te da je iskoristimo tako što ćemo je reciklirati i djelimično koristiti za proizvodnju ukrasa. U čitav projekat biće uloženo oko 60.000 eura, a iz ovog fonda dobili smo oko 23.000 eura granta, rekao je Zoran Kiza, predstavnik firme.

Zadovoljna je i preduzetnica Fatima Gerzić iz Bosanska Krupa koja je iz Challenge fonda za realizaciju svoje poslovne ideje dobila 18 100 eura granta.

“Mi nastojimo iskoristiti što više potencijal biljaka. Mi smo aplicirali sa projektom proizvodnje ulja od šipka i zahvalni smo Challenge projektu koji nas je podržao”- istakla je Gerzić.

Challenge to Change projekat uspostavlјen je u Bosni i Hercegovini zahvalјujući sredstvima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini. Dostupan je mikro, malim i srednjim preduzećima iz cijele BiH, kao i malim i srednjim preduzećima iz Švedske koja imaju interes u BiH. Takođe je dostupan i startup koji imaju inovativne poslovne ideje, proizvode ili usluge koji mogu dovesti do povećanja broja zaposlenih, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Challenge to Change projekat - C2C provode Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS). Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska.

Projektom je predviđeno ukupno pet javnih poziva, a u toku je evaluacija aplikacija pristiglih na treći javni poziv.