Vijesti

Arhiva vijesti

Informacije sa 40.sjednice Skupštine opštine

Dana 27.06.2008.godine
održana je 40. sjednica
Skupštine opštine Rogatica
Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Tomislav Batinić, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, predstavnici OSCE-a, EUFOR-a i sredstava javnog informisanja.
Sjednici je prisustvovalo 18 odbornika.
Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.
Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći
DNEVNI RED
1.Usvajanje zapisnika sa XXXIX sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 30.05.2008.godine;
2.Razmatranje Nacrta Omladinske politike opštine Rogatica za period 2009.-2013.godina;
3.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za period 2009.-2013.godina;
4.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o usvajanju Opštinskog akcionog plana za kontinuirano unapređenje opštinske uprave u saradnji sa Projektom upravne odgovornosti –druga faza;
5.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini putem javnog nadmetanja;
6.Razmatranje Izvještaja Komisije za odabir idejnog rješenja simbola opštine Rogatica i usvajanje Prijedloga Odluke o usvajanju idejnog rješenja simbola opštine Rogatica;
7.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Statuta Javnog preduzeća Redrin ”Agro business centre-ABC” Rogatica;
8.Razmatranje i usvajanje Etičkog kodeksa Javnog preduzeća Redrin ”Agro business centre-ABC” Rogatica;
9.Informacija o stanju u oblasti zanatsko-preduzetničke djelatnosti na području opštine Rogatica;
10.Informacija o obavljenoj proljetnoj sjetvi na području opštine Rogatica u 2008.godini;
11.Informacija o položaju penzionera na području opštine Rogatica;
12.Odbornička pitanja.
REALIZACIJA DNEVNOG REDA