Vijesti

Arhiva vijesti

Informacije sa 37.sjednice Skupštine opštine

Dana 31.03.2008.godine
održana je 37. sjednica
Skupštine opštine Rogatica
Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: zamjenik načelnika opštine, sekretar Skupštine opštine, načelnici odjeljenja, podnosioci izvještaja i predstavnici sredstava javnog informisanja.
Sjednici je prisustvovalo 17 odbornika.
Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.
Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći
DNEVNI RED
1.Usvajanje zapisnika sa XXXVI sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 28.02.2008.godine;
2.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjenama odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na području opštine Rogatica;
3.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću;
4.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području opštine Rogatica u 2007.godini;
5.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o visini bazne cijene troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Rogatica u 2007.godini;
6.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o prestanku mandata odbornika u Skupštini opštine Rogatica;
7.Izvještaj o radu Načelnika opštine Rogatica i Administrativne službe opštine Rogatica za 2007.godinu;
8.Informacija o dasadašnjem stepenu izrade Prostornog plana Grada Istočno Sarajevo do 2015.godine;
9.Informacija o sprovođenju zakona i drugih propisa u oblasti zaštite boraca, invalida rata, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata za period 01.01.-31.12.2007.godine;
10.Informacija o stanju bezbjednosti i aktivnostima Policijske stanice Rogatica za 2007.godinu;
11.Informacija o aktivnostima i pitanjima mladih na području opštine Rogatica;
12.Informacija o radu Osnovne škole ”Sveti Sava” Rogatica za 2007.godinu;
&nb