Vijesti

Arhiva vijesti

Info dan: Promocija nula otpada

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u okviru MED programa implementira projekat ZERO WASTE PRO – Promocija nula otpada, u partnerstvu sa Mrežom evropskih gradova za održivi razvoj iz Grčke. U okviru navedenog projekta 12. decembra 2014. god
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u okviru MED programa implementira projekat ZERO WASTE PRO – Promocija nula otpada, u partnerstvu sa Mrežom evropskih gradova za održivi razvoj iz Grčke. U okviru navedenog projekta 12. decembra 2014. godine održati će se Info dan na kojem će biti predstavljene dobre prakse u vezi zelenih rješenja za upravljanje otpadom i to posebno za prevenciju, pripremu za ponovnu upotrebu i recikliranje komunalnog otpada. Info dan će biti održan u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, sa početkom u 9.00 sati za predstavnike malih i srednjih preduzeća, a u 11.00 sati za predstavnike opština, relevantnih ministarstava i drugih institucija. Projektni partneri su još i Naučno-istraživački centar Bistra (Slovenija), Euro-mediteranski centar za održivi razvoj NPO (Italija), Općina Bedekovčina (Hrvatska), Ambijente Italia doo (Italija), Privredna komora provincije Marsej (Francuska), Federacija opština regija i provincija (Španija), Komunalno preduzeće doo (Malta) i Okolišno prostorni servis, recikliranje i obnavljanje tla AERCA (Italija). Projekt ima za cilj promociju svih rezultata i neposrednih ishoda partnerskih, Med i drugih projekata koje je finansirala EU, a koji se odnose na održive sisteme upravljanja komunalnim otpadom, prakse prevencije, ponovne upotrebe, recikliranja i kompostiranja otpada. Projekt će širiti rezultate i intenziviranje primjene alata proizvedenih u više zemalja, više regija i lokalnih zajednica, sa ciljem inkorporiranja neposrednih rezultata u politike i prakse upravljanja otpadom na lokalnom i regionalnom nivou. Navedeni cilj projekta, popularizacija održivih alata za upravljanje otpadom ostvariće se široko postavljenom partnerskom mrežom i realizacijom komunikacijske strategije koja predviđa da će rezultati biti distribuirani širom teritorije projekta i programskog područja, da će doprinijeti do javnosti koja treba sredstva, know-how i iskustvo u sektoru održivog upravljanja otpadom.