Vijesti

Arhiva vijesti

Implementacija projekta"Uloga politicara u regionalnom razvoju”

Delegacija Istocne Švedske koju su cinili predstavnici Regionalnog razvojnog vijeca Istocne Švedske OSTSAM Jan Owe Larsson, Birgitta Ståhl Öckingeri Maria Pettersson boravili su u radnoj posjeti Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji SERDA. Povod je pocetak realizacije projekta “Uloga politicara u regionalnom razvoju” , a koji je nastao kao rezultat saradanje naše agencije i OSTSAM-a. Vrijednost projekta je 60.000. EUR, sredstva je osigurao Medunarodni centar za lokalnu demokratiju ICLD. Implementacija projekta je godina dana s mogucnošcu nastavka u 2011. i 2012. godini.

Projektom su predvidena dva seminara koji ce biti organizirani kao arena za razmjenu iskustava, jedan seminar u Sarajevu i jedan u Östergötlandu. Seminar ce dati priliku politicarima u obje za razmjenu iskustava o politickoj ulozi u regionalnom razvoju, regionalnim izazovima,razvoju strategije te najboljim praksama na nivou regionalne i lokalne saradnje.

Glavni cilj projekta je doprinijeti jacanju svijesti i znanja o politickoj ulozi i sudjelovanje u regionalnim razvojnim procesima, te povecati znanje o tome kako regije mogu koristiti regionalne strategije kao alat pred izazovima buducnosti. U dugorocnijem pogledu, projekt ce doprinijeti održivom rastu u Sarajevskoj i Östergötland regiji.Ocekuje se da ce projekt rezultirati preporukama o promjenama u vezi sa metodama rada organizacija, izvještaj o identificiranim kljucnim pitanjima za povecan politicki utjecaj u radu sa razvojnim politikama, te akcijski plan za buduci rad u svakoj organizaciji....

S obzirom na znacaj projekta predstavnici regije Istocna Švedska i SERDA-e posjetili su i Kanton Sarajevo, gdje su se sastali sa predsjedavajucim Skupštine Kantona Sarajevo Denisom Zvizdicem. Sastanku su prisustvovali i resorni ministri Vlade Kantona Sarajevo Safet Kešo, Abid Šaric i Abid Jusic.