Vijesti

Arhiva vijesti

GREEN MIND događaj inovativnog transnacionalnog povezivanja u Splitu

Predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, Grada Sarajeva i Privredne komore FBiH,  sudjelovali su na sastanku partnera projekta GREEN MIND-a, koji se održan 3. februara 2020. godine u Splitu, Hrvatska.

GREEN MIND događaj inovativnog transnacionalnog povezivanja u Splitu thumb thumb

Fokus sastanka bilo je predstavljanje Sporazuma o suradnji u sklopu projekta Green Mind MED-a koji za cilj ima uključivanje i poticanje suradnje MSP-a, znanstveno-istraživačkih institucija, javnih institucija i ostalih aktivnih aktera u domeni zelene i pametne mobilnosti, zatim dugoročno očuvanje rezultata projekta, posebice pružanje usluga Green Mind pilota (tržišna inteligencija, B2B i javno financiranje) te pružanje podrške novim inicijativama i projektima u tematskim područjima projekta. 

Na sastanku se raspravljalo i o nadolazećim projektnim aktivnostima te posjetu Greencities 11th Forum of Urban Intelligence and Sustainability događaju koje će se održati u aprilu 2020. godine u Malagi, Španija.

Drugi dan, 4. februara 2020. godine, održan je Green Mind transnational innovation network event u PICS@FESB (predinkubator i coworking Split - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje) na kojem je održana panel rasprava na temu važnosti suradnje privatnog, naučno - istraživačkog i javnog sektora. Događaj je završilo posjetom H2 Lab-a na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. 

GREEN MIND – Zelene i pametne inovacije u industriji mobilnosti je 30-mjesečni projekat u sklopu INTERREG MED programa (modul 2) i koji se implementira na osam MED teritorija: Emilia-Romagna/Italija, Grčka, Andaluzija/Španija, PACA region/Francuska, Istra/Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija/Hrvatska i  Bosna i Hercegovina.