Vijesti

Arhiva vijesti

Formirana nova kreditna linija putem Kreditno – garantnog fonda SERDA za prevladavanje posljedica koje su uzrokovane pandemijom koronavirusa

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić i ministar finansija i privremeni vršilac funkcije ministra privrede Jasmin Halebić potpisali su danas Protokol o međusobnoj saradnji i formiranju nove kreditne linije putem Kreditno–garantnog fonda sa direktorom Sarajevske razvojne agencije (SERDA) Ševkijom Okerićem.

Formirana nova kreditna linija putem Kreditno – garantnog fonda SERDA za prevladavanje posljedica koje su uzrokovane pandemijom koronavirusa

Ovaj protokol ima za cilj plasirati sredstva u iznosu od dva i po miliona KM, kako bi se malim i srednjim preduzećima pružila podrška za prevladavanje posljedica koje su uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Kako je navedeno, ova kreditna linija je u skladu i sa Zakon o ublažavanju ekonomskih posljedica uzrokovanih koronavirusom, a koji je donijela Skupština KS s ciljem pomoći malim i srednjim preduzećima u kontinuitetu putem revolving sredstava.

Ministar Halebić je istakao da se putem kreditno-garantnog fonda implementiraju finansijska sredstva poslovnim subjektima koji iskazuju potražnju za sredstvima povoljnijim od komercijalnog finansiranja.

„U modelu kreditno-garantnog fonda Kanton Sarajevo, izdavanjem garancije, praktično garantuje otplatu dijela kredita ukoliko to ne učini poslovni subjekt. Sistem kreditno garantnih fondova ima veliki potencijal putem kojega se mogu mobilisati značajna sredstva i usmjeriti prema poslovnim subjektima u KS“, naglasio je ministar Halebić.

Po riječima direktora Okerića, kreditna linija će se uspostaviti na bazi Zakona o javnim nabavkama, a koji će se realizirati putem Javnog poziva namijenjenog bankama.

Sve zainteresirane banke mogu se prijaviti, a bit će odabrana ona koja nudi najbolje kamatne stope, najduži grace period otplate, te ona koja će brzo i efikasno dodijeliti kredite.

Kako je pojasnio, već od ranije, postoje dvije kreditne linije, koje privrednicima omogućavaju povoljna finansijska sredstva, jedna do 200.000 KM, a druga do 500.000 KM.

„Od navedenih ukupnih sredstava, do 25 miliona KM dobila bi mala i srednja preduzeća. To su značajna sredstva, jer uz ova, imamo trenutno 60 miliona KM, koja će se plasirati kroz ove dvije kreditne linije, čime se značajno povećava kreditni potencijal KS“, naglasio je direktor Okerić.

Najavio je i kako će zajedno s Ministarstvom privrede KS nastojati pronaći rješenje da kamate budu subvencionirane.

Kreditno – garantni fond je način podrške malim i srednjim preduzećima u Kantonu Sarajevo, koji su prije deset godina zajedno uspostavili Agencija i Kanton Sarajevo putem Ministarstva privrede.

To su revolving sredstva na koje apliciraju firme sa područja Kantona Sarajevo, i to na način da Agencija i njeni uposlenici koji su ujedno i mentori servisiraju i pomažu u izradi business plana firmama koje su zainteresirane da dobiju kreditna sredstva.