Vijesti

Arhiva vijesti

Farmerima sa područja općine Centar prezentirani povoljni krediti KGF-a

U prostorijama Poljoprivredne zadruge u Nahorevu, drugog dana seminara predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA informirali su prisutne farmere o povoljnim kreditnim linijama za poljoprivrednike, a koje se realiziraju u okviru Kreditno-garantnog fonda SERDA-e.
...
Inače, edukativni seminar, koji je počeo jučer, organizirala je Općina Centar za 70 farmera sa šireg područja ove općine, koji se bave uzgojem goveda i ovaca. Seminar su vodili stručnjaci sa Veterinarskog i Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu - prof. dr. Velija Katica, prof. dr. Salko Muratović, docent dr. Vedad Šakić, docent dr. Muhamed Brka i mr. Jasmin Omeragić.
...
U toku seminara obrađene su i teme: 'Stanje i perspektive uzgoja goveda i ovaca u BiH', 'Ishrana goveda i ovaca po savremenim tehnološkim procedurama', 'Zoohigijenske i zootehnièke mjere u uzgoju goveda i ovaca', 'Selekcija i ocjena eksterijera goveda i ovaca' i 'Parazitarna oboljenja goveda, ovaca i mjere zaštite'.
,
...