Vijesti

Arhiva vijesti

Eurostat:Raste broj ženskih ljekara, akademskog osoblja tercijarnog nivoa i menadžerica

Prema istraživanjima Eurostata povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, žene čine više od polovine svih tercijarnih studenata.
....
Koliko je žena u EU 27? Koliko je njih starijih od 25 ili 65 godina? Kolika je razlika između plata muškaraca i žena? Koliki je omjer žena ljekara, akademskih zaposlenica tercijarnog nivoa i menadžerica? Koji je postotak žena studentica u tercijarnoj edukaciji, a posebno u inženjerstvu, biznisu i edukaciji ? Koriste li žene internet manje ili više od muškaraca? Odgovori na ova pitanja mogu se naći u novom biltenu EUROSTAT-a, Ureda za statistiku Europskih zajednica, upriličenom povodom 8. marta,Međunarodnog dana žena.
....
Više od četvrtine svih žena u 2008. godini bile su starije od 25 godina. U 2008. godini bilo je nešto više od četvrtine milijarde žena u EU 27. Oko četvrtina njih ( 27% ili 68 miliona) mlađe su od 25, više od polovine (54% ili 137 miliona) su između 25 i 64 godine i skoro petina ( 19% ili 49 miliona) je od 65 godina i više.
....
Omjer žena mlađih od 25 od ukupnog broja žena varira od iznosa 23% u Italiji, 24% Njemačkoj i Grčkoj, 25% Bugarskoj, Španiji i Sloveniji, pa do 34% u Irskoj, 32% na Kipru te 30% u Francuskoj, Slovačkoj i Velikoj Britaniji ( u 2007.)
U drugu ruku, omjer žena od 65 godina i više kreće se od 12% u Irskoj, 13% na Kipru, do 23% u Njemačkoj i Italiji.
...
U EU 27 tokom 2008. godine bilo je 104.8 žena na 100 muškaraca. Bilo je više žena nego muškaraca u svim zemljama članicama, sa najvišim omjerom zabilježenim u Estoniji ( 117.2 žena na 100 muškaraca), Latvija (116.9), Litvanija (114.8) i Poljska (107) i najnižim u Irskoj( 100.3), na Malti (101) i Švedskoj (101.2)
Žene u 2007. godini su zarađivale 17% manje od muškaraca. Više od 80% žena u Švedskoj, Holandiji, Danskoj i Finskoj koriste internet.
...
( Izvor www.europa.eu )