Vijesti

Arhiva vijesti

EU se dogovorila sa Parlamentom o liberalizaciji energetike

Češko predsjedništvo Evropske unije uspjelo je da sa Evropskim parlamentom postigne dogovor o liberalizaciji energetike u EU, saopćio je danas jedan od portparola predsjedništva Radek Honzik.

Konačni sporazum moraju još formalno da usvoje evroposlanici i zemlje članice EU, objavila je češka agencija ČTK.

Liberalizacija, između ostalog, počiva na podjeli energetskih kompanija, odnosno na razdvajanju proizvodnje od prijenosne mreže, pri čemu će države moći da izaberu kako će to da realizuju.

"Dogovorili smo se o tekstu sporazuma, koji još moraju da usvoje zemlje članice i parlament", rekao je Honzik, izražavajući uvjerenje da je dogovor uravnotežen i da će za sve biti prihvatljiv.

On je predočio da će sporazum obezbjediti razvoj jedinstvenog tržišta sa energijom, što je posebno važno u sadašnje vrijeme, "u šta smo se uvjerili tokom januarske gasne krize".

Sporazum sadrži nekoliko izmjena u formulacijama u poređenju sa tekstom koji su već ranije usvojile zemlje članice EU, ali se osnova liberalizacije ne mijenja. Tako će zemlje moći da izaberu između tri načina rešenja liberalizacije svog energetskog tržišta.

Prva mogućnost je da država prinudi firme da prodaju prenosne mreže novom vlasniku, što podrazumjeva potpuno odvojene cijene za proizvode i usluge.

Druga mogućnost je stvaranje nezavisnog sistemskog operatora koji bi preuzeo kontrolu nad prenosnom energetskom mrežom, pri čemu ne bi došlo do imovinskih promjena, ali bi vlasnik izgubio kontrolu nad prenosnom mrežom.

Treći put, koji pobuđuje i najviše diskusija, predložili su prije izvjesnog vremena Francuzi i Njemci, podseća ČTK.

Njihov prijedlog također računa na stvaranje operatera koji bi upravljao prijenosnom mrežom, sa tom razlikom da bi prvobitni vlasnik zadržao dio uticaja.

Iz dosadašnjih izjava čeških političara, čija zemlja predsjedava EU u ovom polugodištu, proizilazi da bi u slučaju liberalizacije tržišta gasa vlada Češke izabrala treću "najmirniju" varijantu.

U slučaju električne energije, liberalizacija Češku ne bi znatnije pogodila, pošto je proizvodnja već u rukama najveće češke energetske kompanije ČEZ, a prijenosnom mrežom upravlja ČEPS, pri čemu su obje firme državne.

Liberalizacija u tom slučaju znači, kako je objašnjeno, da svaku od te dvije firme vlada mora da prebaci u nadležnost drugog ministarstva.

Pri tome bi ČEZ, na primjer, mogao da potpadne pod nadležnost ministarstva industrije i trgovine, a ČEPS pod ministarstvo finansija.

Poslije pregovora sa evroposlanicima, u sporazumu su se, međutim, pojavile i neke novine, piše ČTK.

Osim što novi tekst sporazuma jača ulogu regulacionih organa, u njega je uvršten i prijedlog za uvođenje uređaja za takozvano brzo mjerenje, sa kojima bi svako domaćinstvo u EU trebalo da bude opremljeno tokom narednih deset godina.

Pri tome bi ti mjerni uređaji trebalo da obezbjeđuju detaljne podatke o potrošnji energije i omoguće njenu štednju.

(Fena)