Vijesti

Arhiva vijesti

Erasmus+ LANDS projekt obuka iz oblasti Upravljanje projektnim ciklusom i potencijalni izvori finansiranja

Najava obuke Upravljanje projektnim ciklusom i potencijalni izvori finansiranja

Erasmus+ LANDS projekt obuka iz oblasti Upravljanje projektnim ciklusom i potencijalni izvori finansiranja

Dana 02.11.2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 09:15h u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije "SERDA" održat će se obuka na temu "Upravljanje projektnim ciklusom i potencijalni izvori finansiranja" namijenjena poljoprivrednim gazdinstvima, seoskim domaćinstvima i svim potencijalnim pružaocima usluga u agroturizmu.

Obuka se organizuje u sklopu redovnih aktivnosti Erasmus+ projekta LANDS.

Sveukupni cilj obuke je povećanje apsorpcijskih kapaciteta korisnika (osoba koje se bave agroturizmom, njihova udruženja, osobe koje želiti razviti svoju ideju bavljenja agroturizmom) kroz primjenu edukativnog programa izgradnje institucionalnih kapaciteta za razumijevanje EU integracija, procesa pridruživanja i jačanje njihovog učešća u programima podrške EU sa fokusom na PCM, odnosno:

-          Povećati opće razumijevanje o EU, njenim politikama, funkcionisanju i fondovima

-          Upoznati se sa fondovima EU koji su otvoreni za BiH

-          Upoznati se sa osnovnim elementima projektnog ciklusa (PCM)

-          Upoznati se sa načinom razvoja projektne ideje koristeći pristup logičkog okvira (LFA)

-          Upoznati se sa aplikacionom formom i procedurom pisanja i apliciranja

-          Steći znanje o planiranju i koordinaciji provedbe projekata

-          Upoznati se sa vrstama ugovora, ugovornim procedurama i ugovornim obavezama

-          Upoznati se sa osnovama finansijskog izvještavanja