Vijesti

Arhiva vijesti

Edukacija mladih iz oblasti poduzetništva

Jedan od prvih projekata u kojem je učestvovao Centar za razvoj biznisa Novi Grad je "Edukacija mladih iz oblasti poduzetništva". Projekat je rezultat partnerskog odnosa SERDA-e, OSCE-a BiH i Savjetotavnog odbora mladih pri Kabinetu Načelnika Općine Novi Grad.
Projektom su bile obuhvaćene mlade osobe od 18 do 35 godina sa područja Općine Novi Grad koje žele pokrenuti ili su u fazi pokretanja vlastitog binisa kao oblika samozapošljavanja.
Cilj projekta je bio da se mladim ljudima, budućim poduzetnicima, prikažu svi aspekti poslovanja, te da im se na ovaj način pomogne pri realizaciji njihove poslovne ideje.
Predavanjima iz oblasti ekonomije i poslovanja prisustvovalo je 12 kandidata.
Seminar je održan od 05.06.-07.06.2006. u prostorijama Centra za razvoj biznisa Novi Grad.