Vijesti

Arhiva vijesti

EDUKACIJA IZ OBLASTI PREDUZETNIŠTVA

U organizaciji Centra za razvoj biznisa, misije OSCE-a i Omladinskog savjeta Pale u Palama je u toku edukacija za mlade osobe od 18-35 godina iz oblasti preduzetništva i konkretnih oblasti koje ono pokriva (izrada business plana, izrada marketing plana, metode i tehnike istraživanja tržišta, poslovno planiranje, pravna regulativa pokretanja biznisa, potencijalni izvori finansiranja, uspješan managment).

Edukacija se održava u prostorijama skupštine opštine Pale, uz učešće 13 mladih osoba različitih obrazovnih profila koje su iskazale interes da kroz ovaj ciklus edukacije dobiju saznanja za proširenje svog poslovanja ili da počnu razmišljati o pokretanju vlastitog posla.

Edukaciju drži gosp.Almir Peštek sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.