Vijesti

Arhiva vijesti

Drugi sastanak projektnih partnera u okviru projekta CHEBEC održan u Portugalu

Regija Central Alentejo je bila domaćin drugog sastanka projektnih partnera koji je održan u Evori, Portugal, 17. i 18. oktobra 2018. godine. Na sastanku je razgovarano o raznim aktivnostima ovog dugoročnog projekta koji uključuje proučavanje, testiranje, prijenos i kapitalizaciju alata i rješenja za jačanje privrednih aktivnosti kroz kreativni i kulturni sektor.

Drugi sastanak projektnih partnera u okviru projekta CHEBEC održan u Portugalu

Cilj sastanka bio je prezentacija provedbe tekućih aktivnosti projektnih partnera, prezentacija dosada urađenog, te priprema plana aktivnosti za naredni projektni period.

Do sada je napravljena analiza sektora kulturnih i kreativnih inicijativa na teritorijama projektnih partnera te se u narednom periodu očekuje uključivanje zainteresovanih strana u aktivnosti testiranja i razvoja novih radnih alata i vještina. Konzorcij partnera ima namjeru potaknuti razvoj privrede u oblasti kulturnih i kreativnih inicijativa, povećati vidljivost i potaknuti na razmjenu iskustava i internacionaliziranje.

Glavno pitanje rasprave bilo je kako bolje oblikovati projektne aktivnosti, a kako bi se odgovorilo na potrebe kompanija, posebno malih i srednjih poduzeća. Prenos znanja i iskustava ključana je aktivnost projekta, čime se nastoji osigurati dugoročna održivost projekta.

Chebec - Prodor mediteranske privrede kroz kreativni i kulturni sektor je 30-mjesečni projekat koji se implementira u sklopu INTERREG MED programa (modul 2) i koji okuplja 10 punih i 5 pridruženih partnera iz Francuske, Italije, Malte, Portugala, Španije i sa Balkana - Bosne i Hercegovine i Srbije.