Vijesti

Arhiva vijesti

Deminiranje NUSa

Trenutno se deminira
-Tehnički remontni zavod Hadžići – radove izvodi Federalna uprava civilne zaštite.
-Brezovača – radove izvodi humanitarna organizacija «Intersos».
-Kasarna Krupa – radove izvodi Vojska Federacije BiH.
U toku su radovi izviđanja Kasarne Žunovnica u cilju sagledavanja stanja NUS-a i minske situacije.
Intenzivno se radi na prikupljanju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava u Kasarni Žunovnica.
Očekuje se početak radova na deminiranju na lokaciji Košćan i izviđanju i izradi projekta na lokaciji Igman – Malo polje.