Vijesti

Arhiva vijesti

Delegacija iz Izmirske razvojne agencije u posjeti SERDA-i

Generalni sekretar Izmirske razvojne agencije-IZKA dr. Ergüder Can i ekspert Güvenç Küçüktok, posjetili su danas Sarajevsku regionalu razvojnu agenciju SERDA, gdje su se susreli sa menadžmentom agencije i upoznali sa njenin dosadašnjim aktivnostima i projektima u procesu regionalnog ekonomskog razvoja koji je uspostavljen u BiH.
U okviru radnog dijela posjete, clanovima Komisije za meduparlamentarnu saradnju KS, nacelnicima i predstavnicima opcina Sarajevske makroregije te predstavnicima Privredne komore KS, turska delegacija je prezentirala iskustva Turske u procesu regionalnog ekonomskog razvoja te investicijsku podršku i programe granta sredstava za mala i srednja preduzeca koje pruža Izmirska razvojna agencija
Govoreci o iskustvima Turske u procesu regionalnog ekonomskog razvoja dr Ergüder Can je izmedu ostalog istakao da je ovaj proces u Turskoj zakonski regulisan od 2006. godine kada je usvojen Zakon o regionalnom razvoju na osnovu kojeg je uspostavljeno 26 regiona i 26 njima pripadajucih razvojnih agencija.
On je takoder naglasio da je IZKA jedna od prvih razvojnih agencija koja je uspostavljena u Turskoj u proteklom periodu. Njene glavne funkcije su regionalno planiranje i razvoj strategije, promocija investicija i podrška kao i apliciranje na grant sredstva kroz finansijsku podršku malim i srednjim preduzecima ( MSP ). Naime, IZKA je samo u 2008. godine u okviru podrške MSP od 441 pristiglih aplikacija odobrila 98 koje su podržane sa oko 12 miliona eura. Kada je rijec oblasti socijalnog razvoja od 234 pristigle aplikacije odobrena je 71 koje su podržane sa oko 3 milina eura.
Nakon prezentacije i diskusije sa prisutnima, direktor SERDA-e Ševkija Okeric i generalni sekretar IZKA-e dr. Ergüder Can potpisali su sporazum o saradnji. U okviru današnjeg posjete turska delegacija ce posjetiti i Medunarodni Burch Univerzitet.
Drugog dana posjete predstavnici Izmirske razvojne agencije posjetiti ce Kanton Sarajveo gdje ce se sastati sa ministrom privrede KS Abidom Šaricem i predsjedavajucim Skupštine KS Denisom Zvizdicem.