Vijesti

Arhiva vijesti

D.Doko: Što prije donijeti zakon o regionalnim razvojnim agencijama u BiH

„Neophodno je što prije donijeti zakon o regionalnim razvojnim agencijama (RRA) u BiH“, kazao je danas (10.05.2006.) ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Dragan Doko na sastanku sa direktorima RRA BiH u Sarajevu.
On je dodao kako bi predstavnicima RRA trebalo omogućiti da se uključe u radne grupe za izradu različitih zakona iz oblasti ekonomije, te kako se komunikacija između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i RRA u BiH treba poboljšati i učestati.
„Mi zaista osjećamo potrebu za bližom saradnjom sa ovim ministarstvom. Regionalne razvojne agencije u BiH imaju podršku Europske komisije i svakako trebamo podršku i nadležnog ministarstva“, kazao je direktor SERDA-e Ševkija Okerić.
Direktorica REZ agencije Amela Malićbegović ovom prilikom naglasila je važnost podrške ovog ministarstva ekonomskoj regionalizaciji u BiH, budući da donatori djeluju odnosno investiraju upravo po principu regija.
.
.