Vijesti

Arhiva vijesti

CRVENI KRST ČAJNIČE - MLADI NA DJELU

Opštinska organizacija Crvenog krsta u Čajniču sa sprovođenjem aktivnosti projekta "Mladi na djelu".Prema riječima Milice Radović predsjednice Opštinske organizacije Crvenog krsta projektnim aktivnostima biće obuhvaćena stara i iznemogla lica,samohrane majke,lica sa posebnim potrebama i interno raseljena lica.Opštinska organizacija Crvenog krsta ovaj projekat sprovodi u saradnji sa Delegacijom Crvenog krsta Kraljevine Španije,a njegov cilj je da se poboljšaju uslovi života korisnika socijalnih programa i promocija učešća mladih u humanitarnim poslovima kaže Radovićeva i dodaje da će projektom čija je ukupna vrijednost pet hiljada maraka pomoć koja se sastoji od paketa hrane dobiti 55 starih i iznemoglih,25 samohranih majki,20 lica sa posebnim potrebama i 20 interno raseljenih.U Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta ne kriju oduševljenje što će njihov podmladak uz podršku starijih članova raditi na pružanju pomoći,a na taj način će steći iskustva i osamostaliti se u radu,ističe Radovićeva.Projekat će se sprovoditi do mjeseca decembra,a mladim volonterima uručune je neophodna oprema za rad.