Vijesti

Arhiva vijesti

CHEBEC projekat - U Sarajevu održana radionica za odabrane korisnike pilot aktivnosti

U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA je 18. i 19. marta 2019. godine održana je radionica za odabrane korisnike pilot aktivnosti u okviru projekta CHEBEC-Prodor mediteranske ekonomije kroz kulturnu i kreativnu industriju (KKI).

CHEBEC projekat - U Sarajevu održana radionica za odabrane korisnike pilot aktivnosti

Na radionici su predstavnici korisnika imali predavanja, vježbe i diskusije o temama iz oblasti poduzetništva, marketinga, ljudskih resursa, komunikacija, kao i iz oblasti poslovanja u BiH i van BiH. Radionica je organizirana s ciljem unaprjeđenja poduzetničkih vještina i pripremanja za internacionalizaciju aktivnosti firmi i udruženja koje su odabrane za korisnike pilot aktivnosti projekta CHEBEC. Inače, ovaj projekat u okviru EU INTERREG MED programa realizuje deset partnera iz zemalja Mediteranske regije, a Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je IPA partner zadužen za implementaciju projekta na porstoru Bosne i Hercegovine.