Vijesti

Arhiva vijesti

CHEBEC projekat-realizacija aktivnosti i u vanrednoj situaciji

 U Bolonji je 24.marta 2020. godine trebao biti održan sastanak partnera koji realiziraju projekat CHEBEC, medjutim zbog novonastale situacije u vezi sa pandemijom COVID -19, sastanak je održan u formi video konferencije. 

CHEBEC projekat-realizacija aktivnosti i u vanrednoj situaciji

Predstavnici projektnih partnera su na sastanku diskutirali o dosadašnjoj realizaciji aktivnosti po ranije uvrđenom dnevnom redu, ali i o modusima nastavka aktivnosti u novim okolnostima. Zaključak je da se aktivnosti prilagode trenutnoj situaciji i provedu u cilju uspješne implementacije ovog projekta koji se realizira u okviru EU INTERREG MED programa.