Vijesti

Arhiva vijesti

Brisel finansira ‘Erasmus’ za SME

Poduzetnicima Europske unije bit će plaćeno do 1100€ mjesečno za odlazak u drugu EU državu gdje će učiti od poslovnih ljudi sa iskustvom, što je dio pilot projekta osmišljenog da ohrabri mlade biznismene da učine više na unutarnjem tržištu.
...
Finansiranje troškova varira u skladu sa troškovima života u državama članicama, tako da za Litvu iznose 560, a za Dansku 1 100 eura. Od poduzetnika se očekuje da osiguraju dodatne finansije i demonstriraju održiv poslovni plan. Direktorica za promociju konkurentnosti malih i srednjih preuzeća Maive Rute kazala je da je projekat sličan dugoročnom programu Erasmus, koji studentima obezbjeđuje provođenje studentske godine u drugoj zemlji. Takođe, kazala je da Europa nije potpuno iscrpila svoje poduzetničke potencijale i da treba ohrabriti što više ljudi da postanu poduzetnici, jer je 51% mladih u Europi zainteresovano da slijedi poduzetnički put, ali samo nekolicina njih svoje ambicije realizira u praksu.
Osim što će pružiti priliku mladim vlasnicima da steknu znanja i ojačaju svoju konkurentnost, ovaj projekat će doprinijeti i osnaživanju veza između EU građana te jačanju poduzetničkog duha među mladim ljudima.
Poslovi ljudi širom Europe i dalje se fokusiraju samo na njihova nacionalna tržišta radije nego da crpe trgovinske prilike drugdje u EU. Samo 8% malih i srednjih preduzeća izvozi njihove robe i usluge unutar EU.
Izvor: www.euractiv.com