Vijesti

Arhiva vijesti

Akcija mobilnosti za predstavnike kulture i kreativne industrije u Sevilji

U okviru projekta CHEBEC, u Sevilji je 2. i 3. aprila 2019. godine održana Akcija mobilnosti , koja je okupila  više od 80 učesnika tokom dvodnevne manifestacije na kojoj su stručnjaci iz oblasti kulture i kreativne industrije(CCI)  iz Španije, Italije, Francuske, Portugala i Bosne i Hercegovine imali priliku razmijeniti iskustva, znanja i umrežiti se u sjedištu Privredne komore Sevilje.

 Akcija mobilnosti za predstavnike kulture i kreativne industrije u Sevilji

Događaj je bio idealan okvir za dobijanje informacija o sektoru CCI-a u Andaluziji, sa posebnim naglaskom na strateške projekte u opštini Sevilja, zahvaljujući podršci i učešću ključnih regionalnih i lokalnih aktera, kao što su: Andaluzijska agencija za inostranu promociju, kulturu i umjetnost u općine  Sevilja i Andaluzijske agencije za institucije kulture.

 

Ovaj skup je bio veoma interaktivan sa različitim sesijama koje su se fokusirale na uključivanje učesnika u veoma dinamično umrežavanje. Sesija je omogućila svim učesnicima da dobiju pregled iz prve ruke o CCI profesionalcima. Nakon toga, učesnici su se uključili u dinamično umrežavanje na unaprijed dogovorenim i ciljanim B2B sastancima za raspravu o projektu i saradnji u okviru pilot aktivnosti projekta CHEBEC-Prodor mediteranske privrede kroz kreativni i kulturni sektor.

Drugi dan Akcije mobilnosti  započeoje  okruglim stolom koji je okupio ključne zainteresovane strane za mobilnosti i internacionalizaciji kulturnih i kreativnih industrija, iznoseći različite perspektive u skladu sa njihovim iskustvima.

Nakon toga, učesnici su posjetili kulturne centre Sevilla Cultural Factory i Espacio RES i imali priliku susresti se s kulturnim menadžerima i profesionalcima.

Bosnu i Hercegovinu na ovom događaju su zastupali predstavnici CCI iz BiH,  koje je Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA odabrala putem javnog poziva.

Takođe, u Sevilji je 04.aprila 2019. godine održan tehnički sastanak partnera i sastanak Upravnog odbora u okviru projekta CHEBEC,  kojem je prisustvovao predstavnik SERDA-e.