Vijesti

Arhiva vijesti

AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH: U FERBUARU BILO 517 HILJADA NEZAPOSLENIH

Krajem februara na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u BiH bila je prijavljena 517.181 nezaposlena osoba, što u odnosu na mjesec ranije predstavlja povećanje za 495 osoba ili 0,10 posto.

Prema posljednjim podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, u Federaciji BiH je registrirano 365.232, u Republici Srpskoj 138.134, a u Brčko Distriktu BiH 13.815 nezaposlenih osoba.

Od ukupnog broja osoba koje traže posao, njih 251.054 ili 48,54 posto su žene i više ih je u odnosu na prethodni mjesec za 1.537 ili 0,62 posto. U februaru od ukupnog broja registriranih nezaposlenih, novoprijavljenih bilo je 15.101, dok je s evidencije zavoda i službi zapošljavanja brisano 14.463 osobe.

Od ukupnog broja brisanih osoba s evidencije u februaru, njih 6.932 ili 47,93 posto brisano je po osnovu zapošljavanja. U januaru poslodavci su zavodima i službama za zapošljavanje u BiH prijavili 3.220 potreba za zapošljavanje novih radnika, a istovremeno je registrirano 6.780 osoba kojima je prestao radni odnos.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u januaru u BiH bilo je zaposleno 750.856 osoba.

www.investitor.ba