Vijesti

Arhiva vijesti

Adriatic Route

Program IPA Adriatic Naziv projekta Adriatic Route for Thematic Tourism (Jadranska ruta za tematski turizam) Akronim projekta Adriatic Route Vodeći partner Region of Epirus (Grčka) Partneri na projektu Provincija Padova
Program IPA Adriatic
Naziv projekta Adriatic Route for Thematic Tourism (Jadranska ruta za tematski turizam)
Akronim projekta Adriatic Route
Vodeći partner Region of Epirus (Grčka)
Partneri na projektu Provincija Padova (Italija)
Regionalna razvojna agencija Dubrovačko neretvanske županije- DUNEA d.o.o. (Hrvatska)
Opština Saranda (Albanija)
Regija Marche (Italija)
Trajanje projekta Početak 10/2013
Kraj 03/2015
Ukupno trajanje 30 mjeseci
Cilj projekta
Bosna i Hercegovina predstavlja prirodni i kulturni turistički potencijal što predstavlja veliko bogatstvo koje se mora očuvati i zaštiti da bi pridonosio razvoju turizma, a može se postići novim, savremenim i vrlo ambicioznim odnosom prema ovoj oblasti.Neki od turističkih potencijala BiH danas se aktivno koriste, ali  nivo njihovog korištenja nije na zadovoljavajućem nivou. S druge strane, postoji čitav niz turistički-atraktivnih područja i segmenata koje tek treba istražiti, zaštititi, identificirati, pripremiti, staviti u funkciju i promovisati.

Strateško opredjeljenje Bosne i Hercegovine, a naročito Kantona Sarajevo je razvoj turizima i svih njegovih oblika, naročito razvoja tematskog turizma, u cilju promocije specifičnosti ovog područja, njegove tradicije, običaja, gastronomije, uz sva kulturno-istorijska obilježja koja posjeduje.

Kao jedan od glavnih problema s kojima sve ovaj sektor susreće, uočen je nedostatak sveobuhvatnih informacija o navedenim bogatstvima zemlje, uz praktične informacije koje su potrebne turistima, a tiču se saobraćaja, vremenskih prilika, postojećih smještajnih kapaciteta, lokacija i pristupa najznačajnijim objektima (muzejima, turističkim zajednicama, parkovima itd), kao i transportne uvezanosti BiH i okolnih zemalja.

Upravo zbog navedenih razloga, SERDA je, prepoznavši manjkavosti ovog sektora i njegove potrebe, aplicirala i uspješno započela implementaciju projekta koji upravo ima za cilj da riješi neke od navedenih problema.

Adriatic-Route je projekat koji se temelji na primjeni novih informacijsko komunikacijskih tehnologija (ICT), promociji alternativnih formi turizma u jadranskoj regiji  i to kroz multimodalni transportni sistem, koji će uvezati gradove koji učestvuju u ovom projektu. Projekat ima za cilj da podrži razvoj turizma u ovoj regiji kroz kreiranje tematskog turizma, pri čemu se poseban naglasak stavlja na gastronomiju.

Osim gastronomije i kulture, alternativni oblici turizma su također i ruralni turizam, vjerski turizam, eko-turizam,

sportski turizam, itd. Prednosti koje donosi razvoj i promocija ovih oblika turizma su značajne:

• Produženje turističke sezone

• Proširenje turističkih aktivnosti (tj. diferencijacija turističkog proizvoda)

• promocija lokalnog identiteta

• Stvaranje održivih i kvalitetnih radnih mjesta

Cilj projekta će se postići kroz razvoj jadranske web-GIS platforme (koja će biti dostupna na svim jezicima partnera, uz engleski jezik) koja ima za cilj da poveže kulturu i transportne sisteme regija.

Nadalje, projekt ima za cilj postizanje sljedećih specifičnih ciljeva:

• Povećanje/poboljšanje kapaciteta autoriteta jadranske regije u promicanju svog lokalnog / regionalnog identitete i alternativnih oblika turizma;

• Razvoj novog trans-jadranskog turističkog proizvoda;

• Stvaranje mreža između projektnih partnera i šire grupe sudionika s naglaskom na razmjenu iskustava, know-how i informacija, te koordinaciju u toku formulisanja politike za promociju tematskog turizma kroz korištenje novih tehnologija;

• Poboljšanje dostupnosti turističkih/kulturnih/prirodne resursa;

• Smanjenje sezonalnost turizma

• Poboljšanje vidljivost kulturnih dobara i prirodnih bogatstava područja koja sudjeluju u projektu;