Projekti

Svi projekti

GreenTex - Poboljšanje dunavske zelene proizvodnje i potrošnje tekstila i odjeće

GreenTex - Poboljšanje dunavske zelene proizvodnje i potrošnje tekstila i odjeće

Trajanje

01.01.2024. - 30.06.2026.

Budžet

1.790.300,00 EUR

Opis projekta

Green-Tex projekat implementira se u okviru INTERREG programa za Dunavsku regiju, Projekat ima za cilj jačanje transnacionalne saradnje i inovacija u Dunavskoj regiji za održivi tekstilni sektor i na taj način učiniće aktere lanca vrijednosti u partnerskim regijama otpornijima i konkurentnijim u prilagođavanju globalnim promjenama od tradicionalne ka regenerativnijoj kružnoj ekonomiji zasnovanoj na praksi zelenog tekstila.Green-Tex projekat će kreirati i testirati nova rješenja kroz cijeli lanac vrijednosti (počevši od modnog dizajniranja preko proizvodnje i upotrebe do sakupljanja tekstilnog otpada) i verificirati ih u raznim kontekstima unutar projektne teritorije. Digitalna rješenja će biti sastavni dio projekta Green-Tex, jer je svim partnerskim regionima potreban efikasan sistem prikupljanja tekstilnog otpada koji je javno dostupan uz online mapu sabirnih mjesta, podržana kampanjama za podizanje svijesti. Green-Tex rješenja će biti uključena u "Green-Tex platformu za učenje i inovacije". Projekat primjenjuje multisektorski pristup integracijom partnera i dionika iz sektora tekstila, prikupljanja otpada i reciklaže, dizajna proizvoda i drugih sektora. Takođe integriše sve aktere u  Inovacijski kvadrihelix okvir, relevantan za uspješnu primjenu kružnosti u tekstilnom sektoru.

Očekivani rezultati projekta:

Rezultat 1:Organizacije sa povećanim institucionalnim kapacitetom zbog njihovog učešća u aktivnostima prekogranične saradnje -organizacije će povećati svoje institucionalne kapacitete u smisluprimjena principa cirkularne ekonomije u tekstilnom sektoru sa specifičnim znanjem i kapacitetom u sljedećim poljima:

(i) prikupljanje tekstilnog otpada u raznim vrstama okruženja (gradska, urbana i prigradska područja),

(ii) primjena prirodnih vlakana lokalnog porijekla (tj. vuna) u inovativnoj proizvodnji tekstila,

(iii) zeleni modni dizajn (ponovna upotreba, dizajn bez otpada). itd.).

Rezultat 2: Rješenja koja su preuzeta ili poboljšana od organizacija. Green-Tex projekat će razviti testirana rješenja koja će biti dostavljena s detaljnim uputama o radnjama koje treba poduzeti

Partneri

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (vodeći partner)

Općina Postojina iz Slovenije,

NATIVA institut za održivi razvoj iz Slovenije,

EKOCHARITY iz Slovačke,

Eurotex iz Bugarske,

Općina Majur iz Hrvatske

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet iz Hrvatske

Univerzitet Donja Gorica iz Crne Gore

Razvojna agencije Zlatibor iz Srbije

Bucharest-Ilfov Udruženje za razvoj metropolitanske oblasti među zajednicama iz Rumunije i Prvo mađarsko udruženje odgovornih inovacija iz Mađarske

Pridruženi partneri:

Ministarstvo komunalne privrede,infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Ministarstvo životnog prostora Republike Slovačke

Mjesto Trenčín

Slovačka Ministarstvo životne sredine, voda i šuma Rumunije

Kontakti

Amela Ikić Suljagić, e-mail: amela@serda.ba

Maja Lukić Grabovac, e-mail: maja@serda.ba