Projekti

Svi projekti

ESINERGY

ESINERGY

Trajanje

01.01.2024. - 30.06.2026.

Budžet

2.508.094,99 €

Opis projekta

Projekt ESINERGY ima za cilj riješiti jedan od ključnih problema u savremenoj energetskoj tehnologiji, a to je upravljanje neravnotežom između proizvedene snage i opterećenja u električnoj mreži, koje nije usklađeno nadolazećim potrebama poput porasta potrošnje, povećanom potražnjom za energijom i slično.

U okviru projekta će se implementirati novi, inovativni pilot pristupi za smanjenje maksimalnih opterećenja direktno u električnim mrežama, kako bi proizvođači mogli koristiti energiju za vlastite potrebe (dizalice topline, skladišta energije, punionice, energetske zajednice koje mogu prilično dobro uravnotežiti razlike u proizvodnji i potražnji) i kako bi se podržala samoopskrba energijom. Također će se kroz transnacionalnu strategiju poboljšati planiranje politike koja se odnosi na maksimalna opterećenja kako bi se mjere mogle preslikati na druga područja.

CILJEVI

Smanjenje maksimalnih opterećenja pilot akcijama ima za cilj učiniti regije zelenijima i energetski neovisnima uvođenjem mjera pilot akcija koje se temelje na različitim pristupima za smanjenje količine energije u električnoj mreži, kako bi se smanjila maksimalna opterećenja potrošača energije, maksimizirala učinkovitost PV sistema, te postigla energetske neovisnost na bazi uključenih pilota postrojenja iz različitih sektora koji koriste obnovljive izvore energije.

Transnacionalna strategija za smanjenje maksimalnih opterećenja i ispravnu provedbu Direktive za promociju korištenja energije iz obnovljivih izvora energije ima za cilj razvoj zajedničke strategije i akcijskog plana (Master plana) kako bi se bolje upravljalo i provelo smanjenje napajanja energijom i pravilnu provedbu Direktive na temelju pilot akcija.

U okviru projekta biće implementiran prijenos rezultata i aktivnosti podrške politikama koje će poboljšati nacionalno, regionalno i lokalno energetsko planiranje za poboljšano upravljanje usvajanjem strategije i akcijskog plana uz prijenos rješenja u nova područja. Projekat će predložiti rješenja temeljena na izvedenim i testiranim pilot aktivnostima koje sudionici i ciljne skupine mogu prihvatiti i replicirati u svojim okruženjima.

Cilj projekta je instalirati PV elektranu i sistem baterijskog skladištenja energije (BSE) na postojećoj poslovnoj zgradi JP Elektroprivreda BiH. Ovo pilot postrojenje trebalo bi pokazati prednosti optimizacije potrošnje i proizvodnje na sistemu malog obima (koncept mikro mreže). Istovremena upotreba ova dva rješenja za pohranu energije (električni automobil i baterijski sistem) poboljšat će upravljanje energijom što će dovesti do dodatnih ekonomskih koristi i utjecati na investicijske parametre PVPP-a. Na ovaj način će se izvršiti spajanje elektroenergetskog i transportnog sektora na nivou mikromrežnog sistema.

PLANOVI

U planu je i izrada modela za izgradnju PVPP za kupce, koje opskrbljuje JP Elektroprivreda BiH. Istovremena upotreba dva rješenja za pohranu energije (električni automobil i baterijski sustav) jedan je dio rješenja koji može pomoći u „ravnanju“ krivulje opterećenja. Realizacija pilot koncepta koji uključuje PVPP, jedinicu za skladištenje baterija i stanicu za punjenje električnih vozila, u poslovnoj zgradi, uz optimizaciju i testiranje takve 100% OIE pametne mikro mreže, također bi pomogla pri donošenju odluke o ugradnji sličnih sustava odgovarajuće veličine, kao i stvaranje preporuka o upravljanju potrošnjom s ciljem maksimiziranja korištenja električne energije proizvedene u PVPP u takvom konceptu pametne mreže u dunavskoj regiji.

Partneri

LP - Lokalna energetska agencija Pomurje, Slovenija

PP2 - Pametna kuća, ustanova za istraživanje i održivi razvoj Martjanci, Slovenija

PP3 - Međimurska energetska agencija doo, Hrvatska

PP4 - Međimurska županija, Hrvatska

PP5 - Energetski i inovacijski centar Weiz, Austrija

PP6 – B.A.U.M. Consult GmbH, Njemačka

PP7 - Elektroprivreda Hindelang, Njemačka

PP8 - IMRO-DDKK Nonprofit Ltd., Mađarska

PP9 - Samouprava županije Zala, Mađarska

PP10 - Slovačko tehnološko sveučilište u Bratislavi, Slovačka

PP11 - Unija bugarskih crnomorskih lokalnih vlasti, Bugarska

PP12 - Rumunjska udruga za prijenos tehnologije i inovacije, Rumunjska

PP13 - RARIS - Agencija za regionalni razvoj istočne Srbije, Srbija

PP14 – Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA

PP15 - Fond za zaštitu okoliša Crne Gore, Crna Gora

PP16 - Udruga “Energetski učinkoviti gradovi Ukrajine”, Ukrajina

Kontakti

Edin Mulahusić, edin@serda.ba

Faruk Cerić, faruk@serda.ba