Vijesti

Arhiva vijesti

Vlada Ze-do kantona pomaže Brovisu

Vlada Ze-do kantona pomaže Brovisu

Najveći prerađivač pilećeg mesa u našem kantonu i otkupljivač brojlera, preduzeće Brovis d.d. Visoko, po drugi put će od Vlade ZDK dobiti novčanu premiju na ime otkupa brojlera. Preduzeće, na čijem se čelu nalazi Refik Kurgaš, po ovom će osnovu dobiti 101.253 KM.
"Brovis ima oko 50 kooperanata na području našeg kantona, koji redovno izmiruju obaveze prema državi. Sa druge strane, imamo još nekoliko većih prerađivača, kao što su Perutnina u Brezi ili Madi u Tešnju, ali čiji se kooperanti nalaze izvan Ze-do kantona." - kazala je Mirzeta Džonlagić, ministrica za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK.
Od 23 kandidovana proizvođača voća, njih 20 dobilo je subvencije za instalirani sistem za navodnjavanje “kap po kap”. Ukupna odobrena sredstva iznose 43.654 KM, a ovi voćni zasadi nalaze se na području sedam opština našeg kantona. Iz resora ovog Ministarstva, odobrena su novčana sredstva u visini od 162.000 KM, i to za realizaciju pet projekata izgradnje vodovoda i kanalizacije u opštinama Žepče (Orčevići, Radunice i Bistrica) i Vareš (Budoželje).


(nasarijec.ba)