Vijesti

Arhiva vijesti

Trebevicka žicara do kraja 2013. godine

Memorandum o razumijevanju za obnovu trebevicke žicare danas su u Gradskoj upravi potpisali gradonacelnik Sarajeva Alija Behmen, premijer Kantona Sarajevo Fikret Music, vršilac dužnosti šefa Delegacije EU u BiH Renzo Daviddi i direktor Sarajevske Ekonomske Regionalne Razvojne Agencije SERDA Ševkija Okeric.
Ceremoniji su prisustvovali i federalni premijer Nermin Nikšic, zamjenici gradonacelnika Sarajeva Igor Kamocaji i Miroslav Živanovic, predsjedavajuci Gradskog vijeca Željko Ler i njegovi zamjenici Tatjana Ljujic – Mijatovic i Salko Nikšic, ministar privrede KS Rusmir Sendic, te predstavnici Delegacije EU u BiH, EUFOR-a i Delegacije Švicarske konfederacije u BiH.
Ceremonija potpisivanja Memoranduma okupila je sve kljucne partnere u procesu obnove trebevicke žicare, kako bi se ozvanicila njihova uzajamna saradnja u procesu revitalizacije jednog od najznacajnijih obilježja ovog podrucja i simbola šire sarajevske i olimpijske regije. Ujedno ovaj cin potvrduje objedinjene napore svih partnera u složenom procesu rehabilitacije kapaciteta trebevicke žicare pod okriljem Evropske unije te istice snažno lokalno vlasništvo nad ocekivanim rezultatima i pozitivnom efektu na razvoj turizma i daljnji ekonomski rast šireg podrucja olimpijske regije.
Ocekuje se da projekat obnove u potpunosti bude realiziran do kraja 2013. godine.
Gradonacelnik Sarajeva Alija Behmen precizirao je da se trenutno radi na rašcišcavanju trase, te najavio da bi taj dio posla trebalo da bude završen do kraja godine. Gradonacelnik je još dodao kako ce sa novom i boljom žicarom doci i novi sadržaji na Trebevicu ali iskljucivo rekreativni.
Premijer KS Fikret Music istaknuo je da se radi o zahtjevnom tehnicko-operativnom projektu. "Ovim projektom Sarajevu vracamo njegovu prepoznatljivost i jednu od njegovih glavnih znamenitosti. Ovo je ispit za daljnji razvoj kabinskog transporta u Sarajevu", dodao je Music.
Evropska komisija pomoci ce realizaciju projekta, a Renzo Daviddi naglasio je da ce se u realizaciji projekta insistirati na poštivanju urbanistickih elemenata što znaci da se nece dozvoliti narušavanje okoliša što je neminovno izgradnjom vikendica. "Obnova žicare ce generisati prihod i nova radna mjesta", rekao je Daviddi.
Koordinator projekta obnove Trebevicke žicare je SERDA koja ce biti zadužena da kontrolira izvršenje obaveze svih potpisnika, a direktor Ševkija Okeric precizirao je da je dosad objedinjena dokumentacija, uraden radni plan realizacije projekta koji definira ulogu potpisnika. Trenutno se radi na pripremi za izradu idejnog projekta.
Prema trenutnim pokazateljima, ukupna vrijednost projekta obnove žicare je oko 16 miliona KM, od cega je vrijednost opreme devet do 11 miliona KM, što ce osigurati Švicarska kao glavni donator.Planirano je da trebevicka žicara vozi dosadašnjom relacijom od Bistrika (583 m.n.v.) do Vidikovca (1.160 m.n.v.). Projektom je predvideno šest sjedecih kabina koje bi za sat vremena mogle da prevezu 1.200 osoba. Planirano je da umjesto ranijih osam bude postavljeno 13 stubova, a razlog je što ce donirane kabine biti teže, a i brzina veca.
Zamjenik šefa Delegacije Švicarske konfederacije u BiH Lucas Rosenkrantz, koji je takoder prisustvovao današnjoj ceremoniji, dodao je kako su pripreme za transport demontirane žicare iz Švicarske vec pocele.
.