Vijesti

Arhiva vijesti

Sutra radionica u okviru projekta Cista rijeka Miljacka

Izrada Studije koja ce definisati aktivnosti, programe i potrebna sredstva za poboljšanje kvaliteta voda rijeka Miljacke, Željeznice, Zujevina, Dobrinje i neposrednog sliva rijeke Bosne do VS Reljevo je u završnoj fazi prvog dijela, koji podrazumjeva terenske obilaske, analizu razpoložive dokumentacije i prijedlog metodologije za izradu drugog dijela Studije, po navedenim slivovima. Pružalac usluge za izradu Studije je konzorcij firmi: Institut za hidrotehniku Gradevinskog fakulteta, Dvokut doo Sarajevo, Enova doo Sarajevo i Institut za vode doo Bijeljina.
Da bi dobili što kvalitetnijih rezultata studije, projektnim zadatkom predvideno je održavanje nekoliko radionica na kojima ce biti prezentirani dosadašnji rezultati i gdje ce ucesnici imati priliku dati sugestije i primjedbe na prezentirane materijale.
Prva radionica ce biti održana u srijedu 20.10.2010. godine sa pocetkom u 9.00 sati, u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije – SERDA ( ul. Hamdije Cemerlica 2/11).
Dnevni red
8:30 - 9:00
Registracija (SERDA)
9:00 - 9:30
Uvod u radionicu
·Uvodno obracanje (SERDA-Mr. Ševkija Okeric)
·Svrha I radionice i predstavljanje dnevnog reda (SERDA-Siniša Obradovic)
·Predstavljanje ucesnika
9:30 – 9:45
Uvodna prezentacija (Predstavnik konzorcija:Prof.dr Tarik Kupusovic)
9:45 – 11:00
Prezentacije “Izvještaja o obilasku terena“ i „Analiza raspoložive dokumentacije (podataka) i metodologija izrade Studije“ (za sve slivove)-Strucnjaci iz konzorcija
9:45-10:00 –Klimatološke i hidrološke podloge; Hidrološke karakteristike sliva (strucnjaci iz IHGF-a)
10:00 – 10:20 – Geološke, geomorfološke i hidrogeološke podloge (strucnjak iz Dvokuta)
10:20 – 10:40 – Biogeografske karakteristike; Pedološke karakteristike; Šume i Šumska zemljišta (strucnjaci iz Dvokuta i IHGF-a)
10:40 – 11:00 – Demografske i urbanogeografske karakteristike; Socijalno zdravstvene prilike ( strucnjaci iz Enove)