Vijesti

Arhiva vijesti

Specijalistički trening program za Chief Brand Officer

Com Art d.o.o. – BRANDING CENTAR organizuje petodnevni specijalistički seminar
„Strategic Brand Manager“ za zvanje CBO ( Chief Brand Officer/ Voditelj Brand odjela).
01. – 05. Decembar 2008.. godine
Termin: Od 10:00h - 15:00h
Sarajevo, SERDA - Edukativni centar, Hamdije Ćemerlića 2/XI
Program je namjenjen:
Direktorima marketinga i marketing menadžerima, Brand, Product i Category menadžerima, Business development menadžerima i direktorima prodaje, Menadžerima za komunikaciju, PR menadžerima, Profesionalcima u marketingu (istraživači tržišta, medija planeri, art direktori...), Top menadžmentu kompanije koji želi da dobije cjelovitu sliku o Brand Menadžmentu.
Cilj seminara:
Polaznicima će biti prezentirana osnovna znanja iz oblasti Strateškog brand planiranja i upravljanja, Korporativnog brandiranja i komunikacija, Upravljanju zadovoljstvom kupaca i ponašanjima potrošača. Također će imati priliku da se upoznaju sa tehnikama i alatima: Brand Buildinga-a, kreiranja Brand Personality, Brand Map, Brand Frameworks kao i da uče na primjerima koji se trenutno izučavaju na Harward Business School (Study Case).
Ovaj trening je MODUL I programa za menadžere koji se osposobljavaju za uvođenje BC- Quality Brand Systema. Održavanje MODULA II je predviđeno u martu 2009. godine.
C E R T I F I K A T
Voditelj Brand Odjela
(CBO-Chief Brand Officer)
Predavači:
prof.dr. Nenad Brkić, Azra Pleše QM, mr.sc. Zihnija Hasović, Branko Čurea QM, mr.sc. Melika Husić, Adnan Mededović MBA
KOTIZACIJA:
po polazniku 1.050,00 KM + PDV
(za više polaznika popust 10%)
ROK ZA PRIJAVU:
do 28. novembra 2008. g.
Broj mjesta je ograničen!
PRIJAVE I KONTAKT:
Com Art d.o.o. / Branding Centar
Antuna Hangija 5, 71 000 Sarajevo
Tel.033 552 320, 552 322
info@comart.ba
info@brandingcentar.ba
Obrazac za prijavu u prilogu
proslijediti putem fax-a ili
na e-mail
PROGRAM SEMINARA
I DAN/ pon. / 01.12.2008.g.
Savremene tehnike Brand Managementa:
- 5 Disciplina Brand Buildinga
- Brand Personality
- Brand Map-ing
(Komunikacijski testovi, kvizovi - rad u grupama)
II DAN/ uto. / 02.12.2008.g.
- Strateško Brand Planiranje
- Kreiranje Brand Promise
- Izrada Brand Framework-a
- Brand Equity (interaktivna radionica)
III DAN/ sri. / 03.12.2008.g.
-Kompanija kao brand (Korporativno brandiranje)
- Korporativne komunikacije (Study Case)
IV DAN/ cet. / 04.12.2008.g.
- Strateško upravljanje i zadovoljstvo kupaca
- Sistemi up