Vijesti

Arhiva vijesti

Skupština opštine Sokolac o stanju u privredi

NAJTEŽE U DRVNOJ INDUSTRIJI
Analiza stanja u privredi opštine Sokolac, sa osvrtom na vlasničku transformaciju, bila je u središtu pažnje na sjednici Skupštine opštine Sokolac, održanoj 11. maja.
Prema toj analizi, privreda sokolačke opštine je u 2005. godini ostvarila ukupan prihod od 83,6 miliona maraka, a ukupan rashod iznosio je 83,3 miliona maraka, tako da je, u cjelini gledano, ostvaren pozitivan finansijski rezultat od oko 320 hiljada maraka. To, međutim, ne znači da je došlo do značajnijih pomaka nabolje u privrednim kretanjima na području opštine. Posebno je teško stanje u oblasti drvne industrije, koja je godinama bila nosilac razvoja ove opštine. Gubitak najvećeg preduzeća iz ove oblasti - Akcionarskog društva ,,Romanija,, premašio je cifru od 2 miliona maraka. U ovom preduzeću nedavno je pokrenut stečajni postupak.
Stanje nije mnogo bolje ni u oblasti poljoprivrede. Pored ostalog, kako je istaknuto na sjednici sokolačkog opštinskog parlamenta, nije riješen status nekih subjekata iz ove oblasti, koji se više godina ne bave djelatnošću za koju su registrovani.
- Prvenstveno se to odnosi na Zemljoradničku zadrugu ,,Glasinac,,. U saradnji sa Zadružnim savezom Republike Srpske nastojimo da riješimo ovaj problem. Treba da se sazove skupština zadrugara, utvrdi status zadruge, izaberu njeni organi i imenuje vršilac dužnosti direktora, a sud će odlučiti da li će se moći izvršiti preregistracija zadruge u skladu sa važećim zakonskim propisima, kako bi se stvorili uslovi da ona počne da radi, rekao je Nikola Jovanović, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Sokolac.
Izvjesno ohrabrenje ovdanjiim poljoprivrednicima predstavlja najava otvaranja sabirnog centra za mlijeko na bivšoj Farmi krava u Podromaniji kod Sokoca. Taj centar će otvoriti sarajevska mljekara ,,Milkos,,.
Buđzetom opštine za 2006. godinu planirana su i sredstva u iznosu od 30 hiljada maraka za podsticaj razvoja poljoprivrede. Ta sredstva su, najvećim dijelom, namijenjena za regresiranje kamata na bankarske kredite koje će poljoprivrednici dobijati za nabavku mehanizacije, obnovu stočnog fonda i građevinskih objekata. Dio ovih sredstava predviđen je za troškove popisa individualnog poljoprivrednog sektora.
- Popis je već izvršen, tako da ćemo imati bazu podataka, a od resornog ministarstva dobićemo kompjutere i softverska rješenja, istakao je Jovanović.
Prema podacima iz analize o stanju u sokolačkoj privredi, u ovoj opštini privatizovana su dva preduzeća sa državnim kapitalom do 300 hiljada maraka, sedam preduzeća čiji je kapital veći od 300 hiljada maraka i jedno strateško preduzeće. Državni kapital još uvijek nije prodat u osam preduzeća.
Svojevrsna ilustracija stanja u sokolačkoj privredi su i podaci o broju lica koja traže posao i koja su prijavljena birou za zapošljavanje. Na kraju prošle godine bilo ih je 1.547, ali se taj broj sada i povećao, jer je ovih dana na biro upućeno i 450 radnika Akcionarskog društva ,,Romanija,, u kome je u toku provođenje steč
ajnog postupka.