Vijesti

Arhiva vijesti

Sjednica općinskog vijeća

U četrvrtak, 13. aprila 2006. godine sa početkom u 10,00 sati održana je Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Hadžići, sa s l i j e d e ć i m
D n e v n i m r e d o m
1.Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća, održane dana 02. marta 2006. godine;
2.Izvještaj o realizaciji Zaključaka Općinskog vijeća sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća;
3.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period 01.01. – 31.12.2005. godine – Prijedlog;
4.Odluka o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja firmi, reklamnih panoa, reklamnih vitrina, murala, tendi, klima uređaja, satelitskih antena, kablovskih sistema, displeja, transparenata, zastava na građevinama i fasadama na području Općine Hadžići – Prijedlog;
5.Odluka o održavanju izbora za Savjete mjesne zajednice Grivići i mjesne zajednice Drozgometva – Prijedlog;
6.Odluka o kriterijima za osnivanje Mjesnih zajednica u Općini Hadžići – Nacrt;
7.Odluka o davanju ovlaštenja Policijskoj stanici Hadžići za provjeru znanja vozača radnih mašina, motokultivatora i bicikla sa motorom – Prijedlog;
8.Komisija za izbor i imenovanja:
a.Odluka o razrješenju člana Drugostepenog organa za žalbe – Prijedlog,
b.Odluka o imenovanju člana Drugostepenog organa za žalbe – Prijedlog;
9.Izvještaj o radu KSIRC-a Hadžići za 2005. godinu;
10. Plan aktivnosti OIK-a Hadžići u pripremi i provođenju Općih izbora u 2006. godini;
11. Program uređenja građevinskog zemljišta – Nacrt;
12. Program naplate i korištenja novčanih sredstava – naknada za uređenje građevinskog zemljišta i rente;
13. Rješenja imovinsko – pravne službe;
14. Informacija o stanju u oblasti kulture na području Općine Hadžići;
15. Informacija o ugroženosti teritorije Općine Hadžići od minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava;
16. Informacija o korištenju i naplati naknade za korištenje javnih površina za 2005. godinu;
17. Informacija o informisanju u Općini Hadžići;
18. Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.