Vijesti

Arhiva vijesti

SERDA: Potpisani Ugovori za realizaciju 25 projekata iz oblasti infrastrukture

Predstavnici 25 općina/opština sa područja Sarajevske makroregije (SMR) i direktor SERDA-e Ševkija Okerić danas (30.05.2006.) su u prostorijama SERDA-e u Sarajevu potpisali Ugovore za realizaciju 25 projekata iz oblasti infrastrukture. Njihova ukupna vrijednost je preko 2.500.000 KM od čega je SERDA osigurala 500.000 KM. Podsjećamo, radi se o SERDA-inom projektu „Podrška projektima predloženim od strane osnivača tokom 2006. godine“, čija se realizacija zasniva na partnerskom odnosu.

„Ovo su veoma važni projekti za cijelu Sarajevsku makroregiju. Nadamo se i vjerujemo da ćemo ih efikasno i u planiranom roku realizirati“, kazao je Okerić.

Načelnik Općine Novi Grad Damir Hadžić zahvalio se direktoru SERDA-e na naporima koje ulaže u nastojanju da integrira Sarajevsku makroregiju.

„Ovi ljudi ovdje pokazuju izuzetnu volju da ekonomski integriraju Sarajevsku makroregiju, koja je ustvari jedna prirodna cjelina. Iskreno im čestitam i uvjeren sam u uspjeh ovih projekata“, kazao je Hadžić.

Naime, u cilju harmoniziranog razvoja SMR, SERDA je u 2006. godini pokrenula aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške inicijativama lokalnih zajednica (opština/općina). Kao rezultat toga, pokrenut je projekt „Podrška projektima predloženim od strane osnivača tokom 2006. godine”. Cilj i svrha projekta je uključivanje Agencije u akcije lokalne zajednice, finansijska i stručna podrška projektima osnivača, ravnomjerna implementacija projekata na području regije, te podrška infrastrukturnim projektima na područjima slabije razvijenih opština/općina kao što su Vareš, Olovo, Kalinovik, Čajniče, Goražde, Foča, Ustikolina, Pale-Prača i Istočni Stari Grad.

Tehničku pomoć u realizaciji projekta „Podrška projektima predloženim od strane osnivača tokom 2006. godine, pruža njemačka organizacija Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).