Vijesti

Arhiva vijesti

Sarajevska mljekara otvara sabirni centar u Sokocu

Planovi za povećanje proizvodnje mlijeka u sokolačkoj opštini
,,MILKOS,, OTVARA SABIRNI CENTAR
Sarajevska mljekara ,,Milkos,, otvoriće sabirni centar za mlijeko u krugu bivše Farme krava u Podromaniji kod Sokoca. Kao vlasnik poslovnog prostora na objektima farme, opština Sokolac je, na osnovu ugovora potpisanog ovih dana, ,,Milkosu,, dala u zakup prostorije, koje će biti adaptirane i rekonstruisane, kako bi se mogle koristiti kao sabirni centar za mlijeko.
Uporedo s tim održavaju se i sastanci sa proizvođačima mlijeka, kojima, pored predstavnika opštine, prisustvovuju i predstavnici ,,Milkosa,,.
Pošto ćemo uskoro početi da otkupljujemo mlijeko sa ovog područja, želimo da buduće kooperante upoznamo sa uslovima pod kojima će se odvijati naša saradnja. Prema ugovoru koji smo potpisali, opština će riješiti neka pitanja u vezi sa infrastrukturom, a mi ćemo odmah nakon toga početi sa adaptacijom objekta, kako bi za otprilike mjesec i po dana, sabirni centar za mlijeko počeo da radi. Zaposliće se i jedan broj radnika, jer ćemo na ovom centru imati samo jednog našeg radnika, koji će biti odgovoran za cjelokupni posao, a ostali će biti sa ovog područja, kaže Sulejman Mehmedspahić, rukovodilac Sirovinske službe sarajevskog ,,Milkosa,,.
Otkupna cijena mlijeka formiraće se u skladu sa važećim zakonskim propisima i za početak iznosiće 11 feninga po masnoj jedinici.
Očekuje se da će realizacija ovog projekta doprinijeti povećanju proizvodnje mlijeka na području sokolačke opštine i podstaći ovdašnje stočare na nova ulaganja.
Radi se o obostranom interesu, jer ,,Milkos,, gradi novu mljekaru u Blažuju kod Sarajeva, koja će imati modernu opremu i veliki kapacitet od 120 hiljada litara mlijeka dnevno. Sarajevska mljekara stoga nastoji da znatno proširi krug proizvođača mlijeka s kojima će da sarađuje. Ta saradnja uspostaviće se, ne samo sa stočarima sa područja sokolačke, nego i sa područja paljanske, rogatičke i drugih opština ovog regiona. Planirano je da se sa sabirnog centra u Sokocu ,,Milkosu,, svakodnevno isporučuje 20 hiljada litara mlijeka.