Vijesti

Arhiva vijesti

RANG LISTA MSP ZA ENERGIJSKU TRANZICIJU U KS

Kreirana rang lista malih i srednjih preduzeća iz drvnog i metalskog sektora sa područja Kantona Sarajevo koja su se prijavila na javni poziv u okviru projekta "Razvoj održive turističke prakse i energetski efikasnog poslovanja u Bosni i Hercegovini"

RANG LISTA MSP ZA ENERGIJSKU TRANZICIJU U KS

Trinaest malih i srednjih preduzeća iz drvnog i metalskog sektora sa područja Kantona Sarajevo dobiće podršku za implementiranje mjera energijske tranzicije, kroz projekat COVID-19 Investment Response /EU4BusinessRecovery, koji sufinansiraju Evropska unija i Njemačka Vlada.

Na Javni poziv u okviru projekta “Razvoj održive turističke prakse i energetski efikasnog poslovanja u Bosni i Hercegovini”, koji su objavili Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA zajedno sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo i Deutsche Gesellshaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, pristiglo je 14 prijava od čega je 13 preduzeća odabrano da u narednom periodu urade energijske analize.

Cilj projekta jeste da se izradi energijska analiza, koja će obuhvatiti energijsku efikasnost, tehnološke procese, kao i transport u procesima proizvodnje i pružanja usluga i definiranje mjera za smanjenje emisije ugljen dioksida. Projektom je predviđeno sufinansiranje implementacije mjera koje će MSP provoditi kako bi se smanjila emisija ugljen dioksida u procesima proizvodnje, transporta i korištenja energenata za zagrijavanje proizvodnih prostora.

U nastavku je rang lista preduzeća koje će biti podržana:

Red. broj Naziv preduzeća Broj bodova
1. MDG 33.90
2. Xylon 32.39
3. MELTAL 31.57
4. Klejton 26.64
5. Braća Mujić 20.05
6. Praktik d.o.o. Sarajevo 18.56
7. Aphta Furniture d.o.o. 17.17
8. Strojal 16.65
9. TTO 16.09
10. Prunus 12.62
11. Procedo 12.60
12. SBC d.o.o. 8.97
13. Altman 3.12

U narednom periodu za navedena preduzeća će biti urađeni energijske analize, a o čemu će preduzeća biti blagovremeno obaviještena.

Za više informacija, molimo kontaktirajte:
Faruk Cerić, Koordinator Projekta, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA

Tel: 033/652-935

Email: faruk@serda.ba