Vijesti

Arhiva vijesti

Prijavite se za KnowING UXD eWorkshop “Pretvaranje patentnih podataka u poslovnu inteligenciju", 30.juna 2020.godine

Projekat KNOWING IPR, koji se realizira u okviru EU INTERREG Transnacionalnog programa za regiju Dunava poziva Vas da prisustvujete


 KnowING UXD eWorkshop-u  
“Pretvaranje patentnih podataka u poslovnu inteligenciju"


30. juni 2020.
Chisinau, Moldavija
 

Mjesto događaja:     Online sesija, Državna agencija za intelektualno vlasništvo (AGEPI), www.agepi.gov.md, Chisinau, Republika Moldavija

Za registraciju slijedite link: https://forms.gle/ELNgxFHFGuXhK3HY8 

Prijavite se za KnowING UXD eWorkshop  “Pretvaranje patentnih podataka u poslovnu inteligenciju", 30.juna 2020.godine thumb

Projekat Knowing IPR usmjeren je na temu prijenosa tehnologije, s posebnim naglaskom na upravljanje pravima intelektualnog vlasništva u malim i srednjim preduzećima kao faktorom inovativnosti i konkurentnosti.

S tim ciljem, projekt razvija institucionalnu platformu (koju podržava online hub/internetsko čvorište, Knowledge HUB) na kojoj će različite zainteresirane strane moći pristupiti informacijama o važnosti prijenosa tehnologije, zaštiti intelektualnog vlasništva, mogućnostima koje pruža zaštita prava intelektualnog vlasništva (IPR) i o upravljanju pravima intelektualnog vlasništva. Osim toga, platforma će olakšati i poticati saradnju s istraživačkim organizacijama, jer nastojimo potaknuti saradnju između malih i srednjih preduzeća i istraživačkih institucija, istovremeno promovirajući uspostavljanje dobre prakse u području upravljanja pravima intelektualnog vlasništva. Posebna se pažnja daje preporukama politika, jer će internetski KnowING HUB za znanje biti sastajalište donosilaca politika za razmjenu dobrih praksi i iskustava u primjeni prava intelektualnog vlasništva u svojim politikama

Cilj projekta je poboljšati saradnju između obrazovnih ustanova i malih i srednjih preduzeća, a takođe putem osnaživanjem aktera da prepoznaju i iskoriste učinke zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Partner zadužen za realizaciju projekta u Bosni i Hercegovini je Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA.

PROGRAM RADIONICE

08:45 - 09:00


Registracija i umrežavanje
09:00 – 09.15 Dobrodošlica u ime KnowING IPR projekta– AGEPI/Moldavija
09:15 – 09:30 Šta je  KnowING IPR? – Fakultet za informacijske studije iz Novog Mesta/ Slovenija
09:30 – 09:45 UXD radionica – Šta je svrha ove UXD radionice? – Heiling und Schubert Softwer AG (H&S )/Austrija
09:45 - 10:00 Koje podatke donosi ova web aplikacija?  – Univerzitet West Bohemia/ Republika Češka
10:00 – 10.15 IPR situacija u Republici Moldaviji– AGEPI
10.15 – 10.30 IPR Helpdesk - EU IP Helpdesk Ambasador, NARD/Moldavija
10:30 – 10:40 Pauza
10:40 – 11:00 Prezentacija KnowING IPR web aplikacije  - H&S
11:00 – 12:00 Testiranje scenarija - H&S
12:00 – 12:15 Zaključci

Službeni jezik događaja je engleski.

 Kontakt osoba :          

Liliana Vieru, AGEPI

Tel.: +37369336351

E-mail: liliana.vieru@agepi.gov.md

Kontakt osoba u BiH:

Amela Ikic Suljagic, SERDA

E-mail: amela@serda.ba