Vijesti

Arhiva vijesti

Predstavnici agencije SERDA na konferenciji AGORADA +2021 koja se održava u Valenciji

Ovogodišnja debata konferencije AGORADA +2021 posvećena je održivim finansijama: „Finansijski scenariji i prevazilaženje izazova za održivi poduzetnički rast“.

Predstavnici agencije  SERDA na konferenciji AGORADA +2021 koja se održava u Valenciji thumb

Međunarodna konferencija održava se 28. i 29. oktobra u Valenciji u organizaciji Europske mreže razvojnih agencija EURADA sa Platformom za učenje o politikama (PLP) programa Interreg Europe, Regionalnom razvojnom agencijom Valencije (IVACE), Španskom asocijacijom razvojnih agencija (Foro ADR) i projektom finMED. Među govornicima su predstavnici Evropske investicione banke, holandskog ministarstva ekonomskih poslova i brojni finansijski stručnjaci, investitori, preduzetnici i predstavnici regionalnih razvojnih agencija koji će svojim iskustvima doprinijeti uspjehu međunarodne konferencije.

Konferenciji prisustvuje više od 200 stručnjaka iz oblasti regionalnog ekonomskog razvoja iz zemalja EU, ali i zemalja koje su na putu priključenja. Među učesnicima su i predstavnici Sarajevske regionalne  razvojne agencije SERDA koji su ovom prilikom razgovarali sa predsjednicom Europske mreže razvojnih agencija EURADA Robertom Dall’Olio, o mogućnostima buduće saradnje, posebno u oblasti korištenja fondova EU. Također, predsjednica Dall Olio prihvatila je poziv da posjeti Sarajevo i našu agenciju. Inače, EURADA je uspostavljena još 1992.godine, a čini je 66 članova iz 21 zemlje u Evropskoj uniji i šire. Već dugi niz godina jedna od članica je i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA.

U okviru prvog dana konferencije, fokus diskusije je povoljan finansijski okvir za evropski ekonomski oporavak nakon COVID-19 i međusobno povezivanje u cilju prevazilaženja posljedica pandemije COVID-19.

Drugog dana ovog značajnog skupa predviđena je i finalna konferencija projekta finMED - Podsticanje finansiranja inovacija za sektore zelenog rasta kroz inovativne usluge klastera u MED području, gdje će biti predstavljeni dosadašnji rezultati projekta, kao i preporuke za održivo finansiranje inovacija i zelenu tranziciju kroz poboljšanje provođenja politika i strategija i uvođenja inovativnih usluga klastera. Projekt finMed, čija je ukupna vrijednost oko 8,4 miliona KM, realizira se od 2018. godine u okviru Transnacionalnog programa Intereg MED, a kao partner iz Bosne i Hercegovine je i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA.

Dvodnevna međunarodna konferencija je prilika za razmjenu iskustava i znanja među učesnicima, te uspostavljanje i širenje mreža partnerstava u cilju kreiranja mogućnosti saradnje u oblasti ekonomskog razvoja.