Vijesti

Arhiva vijesti

Poziv za izražavanje interesa za mentoring MSP sa područja Sarajevske makroregije

SARAJEVSKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SERDA I VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BIH OBJAVLJUJU POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA ZA MENTORING ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSP) SA PODRUČJA SARAJEVSKE MAKROREGIJE Ovaj javni poziv provodi se u okviru proj
SARAJEVSKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SERDA I VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BIH OBJAVLJUJU POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA ZA MENTORING ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSP) SA PODRUČJA SARAJEVSKE MAKROREGIJE Ovaj javni poziv provodi se u okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring sistema za MSP u zemljama zapadnog Balkana ( Srbija, Crna Gora i BiH) koji finansira Vlada Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju JICA. Cilj projekta je besplatna usluga mentoringa za MSP sa područja Sarajevske makroregije. Šta je mentoring? Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške poduzećima ( privrednim društvima) i poduzetnicima koja se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak. Proces mentoring predstavlja određeni broj sati koje mentor provodi u direktnom kontaktu /radu sa vlasnikom firme. Rad mentora počinje od dijagnoze. Poduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema i smetnji za dalji razvoj. Na osnovu dijagnoze mentor i poduzetnik pripremaju plan/projekt razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savjetnik. Sadržaj mentoring usluga • Dijagnostikovanje - analiza trenutne situacije u poduzeću, odnosno kod poduzetnika; • Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati; • Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.; • Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSP; • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata; • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera; • Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting; Implementacija mentoringa Mentori koji će provoditi program obučeni su u okviru šesto modularne obuke za mentore koja je realizirana uz podršku Nacionalne agencije za regionalni razvoj Srbije i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA). Broj MSP koji će biti obuhvaćen uslugom mentoringa je ograničen. USLOVI JAVNOG POZIVA Pravo na izažavanje interesa za učešće u ovom pozivu imaju MSP koja imaju snažnu namjeru da povećaju prodaju. Ova usluga mentorstva ima cilj povećanje prodaje za 30% u 300 dana. Prihvatljiva MSP koja mogu sudjelovati trebaju da ispunjavaju sljedeće uslove: • veliku mogućnost za povećanje prodaje od 30% u 300 dana i da vlasnik ima snažnu volju da to učini. • većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na području 32 općine/opštine Sarajevske makroregije • ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju. POTREBNA DOKUMENTACIJA 1.Popunjen obrazac (može se preuzeti sa web stranice www.serda.ba ili u prostorijama SERDA Hamdije Čemerlića 2/11 ); 2.Izvod o registraciji MSP ( kopija ); 3.Bilans stanja, bilans uspjeha za 2013., 2012. i 2011. godinu ( kopija ), za koje ovlašteno lice iz poduzeća mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata vjerodostojan i istovjetan primjerku koji je dostavljen AFIP-u – izjavu potpisati i ovjeriti pečatom privrednog subjekta. Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA zadržava pravo da provjeri vjerodostojnost podnesene dokumentacije. PROCES SELEKCIJE Ukupno 12 kompanija će biti izabrano kroz sljedeću proceduru: 1. Provjerom dokumentacije koju na adresu SERDA dostave zainteresirana MSP 2. Provjerom kroz intervju, koji će se odvijati u periodu od 21. maja do 6 . juna. Mentor zajedno sa JICA Konsultanom će posjetiti izabrano MSP i obaviti razgovor sa odgovornim licem MSP. Termin intervjua sa izabranim MSP će biti usaglašen. DOSTAVLJANJE PRIJAVA Prijave se dostavljaju na adresu: Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA Hamdije Čemerlića 2/11 Sarajevo 71000 do 16. maja 2014. godine do 15 sati. Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV – MENTORING 2014.“ Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na telefon 033 703 547 ili putem elektronske pošte na adresu sanela@serda.ba. Obrazac za prijavu.                                                                                                           Prijava

za

 

Мentoring za mala i srednja preduzeća sa područja Sarajevske makroregije

  1. Osnovne informacije o poduzeću/poduzetniku:

Naziv poduzeća/poduzetnika

Odgovorno lice

Оblik organizovanja
Broj registracije i   godina osnivanja
PDV broj
Djelatnost
Аdresa Ulica i broj
Mjesto
Poštanski broj
Kontakt osoba
Тelefon
E-mail
Web   site
Kategorija   poduzeća novoosnovani                     postojeći
Broj     zaposlenih
Prodaja
Neto     profit
Ukupni     resursi
Ukupne     obaveze
(Pozajmice-krediti     )
Korištena podsticajna   sredstva domaćih institucija i međunarodnih donatora
2013. 2012.
Naziv programa: Namjena:
 
Opis poslovanja: (Molimo Vas da   opišete svoj posao proizvod/uslugu, model poslovanja, kupce, dobavljače,   konkurenciju, prednosti/prepreke, trenutnu situaciju itd)
    2. Cilj povećanje prodaje u 300 dana. (Pitanja u vezi sa prodajom i kako to želite poboljšati?)   3.Uz prijavu prilažem :
  1. Kopiju izvoda o registraciji
  1. Bilans stanja, bilans uspjeha za 2013., 2012. i   2011. godinu za koje ovlašteno lice MSP mora dati pisanu izjavu da je svaki   od dokumenata vjeordostojan i istovjetan primjerku koji je dostavljen u AFIP   – izjavu potpisati i ovjeriti pečatom privrednog subjekta.

 

  Potvrđujem da su svi podaci u prijavi tačni.
М.P.

Odgovorno lice podnosioca prijave

(poduzetnika /poduzeća )

Sve informacije navedene u prijavi su strogo povjerljive i neće biti dostavljene trećim licima bez pisanog odobrenja poduzeća/poduzetnika i neće biti korištene ni za jednu drugu svrhu osim za potrebe projekta Mentoring za MSP sa područja Sarajevske makroregije “ i podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA.