Vijesti

Arhiva vijesti

Poziv proizvođačima za nastavak organske certifikacije

Savez udruženja organskih proizvođača FBIH – ORGANSKO FBIH zajedno sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom – SERDA u okviru projekta „Okolišno prihvatljiv, novi organski pristup poljoprivredi u prekograničnom području Srbije i Bosne-Hercegovin
Savez udruženja organskih proizvođača FBIH – ORGANSKO FBIH zajedno sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom – SERDA u okviru projekta „Okolišno prihvatljiv, novi organski pristup poljoprivredi u prekograničnom području Srbije i Bosne-Hercegovine – ENO Agri“ finansiran od strane Evropske komisije u okviru CBC IPA programa objavljuje:

JAVNI POZIV

PROIZVOĐAČIMA ZA NASTAVAK ORGANSKE CERTIFIKACIJE U POLJOPRIVREDI ZA POTREBE PROJEKTA,

 „OKOLIŠNO PRIHVATLJIV, NOVI ORGANSKI PRISTUP POLJOPRIVREDI U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU SRBIJE I BiH – ENO Agri“

Ugovorni organ je Savez udruženja organskih proizvođača FBIH - ORGANSKO FBIH, sa sjedištem u, Općina Centar Sarajevo, na adresi Kotromanića 48. Cilj projekta jeste unapređenje konkurentnosti prekograničnog ruralnog područja Bosne i Hercegovine i Srbije kroz poboljšanje poljoprivrede, kao i jačanje organske poljoprivredne proizvodnje i izgradnja ljudskog i materijalnog kapaciteta u sektoru organske poljoprivrede. Jedan od direktnih instrumenata jačanja sektora organske poljoprivrede jeste povećanje broja organskih poljoprivrednih proizvođača. Stoga, u okviru ovog projekta finansirati će se nastavak organske certifikacije proizvođača koji posjeduju organski certifikat. Finansiranje organske certifikacije vršiti se maksimalno do 500,00 EUR/iskazane protivrijednost u KM po korisniku. Proizvođači koji budu korisnici ove podrške obavezni su da budu dio branda. Upute sa kriterijima za odabir korisnika:
  1. Studija analize potencijala u prekograničnom području Srbije - BiH u sektoru organske poljoprivrede ustanovila je da imamo potencijale u proizvodnji: proizvodnja meda, ljekovitog bilja, sakupljanje šumskih proizvoda, proizvodnja jagodičastog voća, povrtlarstvo, voćarstvo, stočarstvo i prerada, pri čemu će iste imati prednost po redoslijedu prilikom apliciranja.
  2. Proizvođači koji imaju organski certifikat po redoslijedu proizvodnji iz tačke1.
  3. Proizvođači koji imaju organski certifikat za preradu.
  4. Također, jedan od ciljeva projekta jeste i jačanje položaja žene u sektoru organske poljoprivrede u najširem smislu, pri čemu će iste imati prednost prilikom apliciranja.
  5. S obzirom da projekat obuhvata područje Sarajevske makroregije, prednost će imati oni poljoprivredni proizvođači čija se proizvodnja nalazi u sljedećim opštinama:
Trnovo RS, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Vogošća, Istočni Stari Grad, Vareš, Visoko, Fojnica, Višegrad, Rogatica, Sokolac, Pale, Pale Prača, Novo Goražde, Rudo, Čajniče, Goražde, Foča Ustikolina, Foča, Kalinovik, Trnovo, Hadžići, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Stari  Grad  Sarajevo, Ilijaš, Breza, Kiseljak, Kreševo, Olovo, Sarajevo. Pozivamo sve zainteresovane proizvođače da dostave svoje prijave za gore navedeni poziv na sljedeću adresu. Poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objave. Savez udruženja organskih proizvođača FBIH - ORGANSKO FBIH Kotromanića 48.,  71000 Sarajevo, BiH Za prijavu neophodna je sljedeću dokumentacija:   -          Pismo prijave na javni poziv: – navesti lične podatke, proizvodnju, veličinu posjeda i lokaciju. -          Ovjerena kopija lične karte. -          Dokaz – certifikat za organsku proizvodnju ili preradu. -          Predračun, račun ili fakturu certifikacijske kuče koja ih certifikuje, radi dalje realizacije projektnih aktivnosti.   EVALUACIJA PONUDE  
K r i t e r i j i. Bodovi (max)
Proizvodnja koja posjeduje organski certifikuje po redoslijedu proizvodnji iz tačke 1 30
Proizvođači koji imaju organski certifikat za preradu 10
Jačanje položaja žene – žena nosioc organskog certifikata 10
Područje gdje se nalazi proizvodnja –  Sarajevska makroregija 50
U K U P N O . 100