Vijesti

Arhiva vijesti

Potpisani ugovori o sufinansiranju mjera energijske tranzicije

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA potpisala ugovore o sufinansiranju implementacije mjere/mjera energijske tranzicije sa 12 odabranih preduzeća u okviru projekta "Podrška MSP u energijskoj tranziciji"

Potpisani ugovori o sufinansiranju mjera energijske tranzicije

U okviru projekta „Podrška MSP u energijskoj tranziciji“ koji je sufinansiran od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je 28.8.2023. godine potpisala sa 12 malih i srednjih preduzeća iz drvnog i metalskog sektora sa područja Kantona Sarajevo, ugovore o sufinansiranju mjera energijske tranzicije. Ugovori su potpisani na osnovu urađenih energijskih analiza, kao i izjava malih i srednjih preduzeća o odabranim mjerama koje će implementirati. SERDA je potpisala ugovore sa sljedećim malim i srednjim preduzećima za implementaciju mjera:

Red. broj Naziv preduzeća Mjera/Mjere energijske tranzicije Procijenjana vrijednost odabrane mjere/mjera (KM)
1. MDG International d.o.o. M1-zamjena cnc mašine
M2-kotao na pelet
212.052,56
2. Xylon coorporaation d.o.o. M1-zamjena mašine 15.400,00
3. MELTAL d.o.o. M1-zamjena rasvjete 17.620,00
4. Klejton d.o.o. M1 – modernizacija linije za obradu drveta 90.000,00
5. Braća Mujić d.o.o. M1 –  Povećanje kapaciteta kotlovnice na otpadno drvo za grijanje proizvodnih hala 126.360,00
6. Praktik d.o.o. M1 – Instalacija fotonaponske elektrane 103.354,00
7. Aphta Furniture d.o.o. M1 – Ugradnja frekventnih pretvarača u svrhu regulacije rada motora veće snage 104.880,00
8. Strojal d.o.o. M1 – Izgradnja solarne elektrane za vlastite potrebe 167.895,00
9. TTO d.o.o. M1 – Zamjena viljuškara sa mosnom dizalicom/kranom 98.584,00
10. Prunus d.o.o. M1-Toplotna pumpa u administrativnom objektu
M2-kotao na pelet -proizvodni objekat
M3-rekuperator toplote
48.717,85
11. Procedo d.o.o. M1 – Optimizacija proizvodne linije  - sistem pročišćavanja ulja
M2 – Zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom
56.586,00
12. SBC d.o.o. M1- Iskorištavanje otpadne toplote kompresora 26.313,00

Mala i srednja preduzeća sa kojima su potpisanu ugovori o sufinansiranju mjere/mjera energijske tranzicije imaju rok do 15. Oktobra 2023. godine da implementiraju odabrane mjere. Kroz projekat „Podrška MSP u energijskoj tranziciji“ mala i srednja preduzeća su dobili energijske analize kao i sufinansiranje mjera energijske tranzicije do 49% od ukupne vrijednosti mjere ili maksimalno do 39.500,00 KM.

Projekat „Podrška MSP u energijskoj tranziciji“ podržan je i od strane projekta "Razvoj održive turističke prakse i energetski efikasnog poslovanja u Bosni i Hercegovini" i dio je COVID-19 Investment Response /EU4BusinessRecovery programa kojeg finansira Europska unija i Savezna Republika Njemačka (BMZ), a implementiraju ga Deutche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, UNDP i ILO.