Vijesti

Arhiva vijesti

PLAN JAVNIH NABAVKI SERDA DOO SARAJEVO ZA 2016. GODINU

Broj: JN- 112/15

PLAN JAVNIH NABAVKI SERDA DOO SARAJEVO ZA 2016. GODINU

Plan javnih nabavki sastoji se od nabavki usluga, roba i radova vezano za obavljanje redovnih aktivnosti SERDA d.o.o. Sarajevo

I DIO

USLUGE

Naziv usluge Procjenjena Vrsta Okvirni datum Okvirni datum

vrijednost postupka pokretanja pos. zaklj. ugovora

1. Održavanje i servisiranje

službenih vozila

4.000,00

Direktni sporazum

Juni 2016.

Juli 2016.

2. Eksterna revizija

5.000,00

Direktni sporazum

Januar 2016.

Februar 2016.

3. Osiguranje AO i KO vozila i

kolektivno osiguranje

4.000,00

Direktni

sporazum

Mart 2016.

April 2016.

4. Štampa promo materijala za

konferencije, seminare i

materijala za sjednice organa

Društva

14.000,00

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Februar 2016.

April 2016.

5. Cetering za dvije sjednice

Skupštine, Projektnu akademiju i sl. događaje

30.000,00

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Januar 2016.

Februar 2016.

6. Internet konekcija 6 Mbps PRO

1.500,00

Direktni

sporazum

Juli 2015.

August 2015.

7. Vanjsko i unutrašnje pranje službenih vozila

1.000,00

Direktni

sporazum

Januar 2016.

Januar 2016.

ROBE

Naziv usluge Procjenjena Vrsta Okvirni datum Okvirni datum

vrijednost postupka pokretanja pos. zaklj. ugovora

1. Gorivo i mazivo

3.000,00

Direktni sporazum

Oktobar 2016.

Novembar 2016.

2. Topli i hladni napitci

3.000,00

Direktni sporazum

Oktobar 2016.

Novembar 2016.

3. Kancelarijski materijal

3.600,00

Direktni sporazum

Februar 2016.

Mart 2016.

4. Higijenska sredstva

4.000,00

Direktni sporazum

Januar 2016.

Februar 2016.

II DIO

Javne nabavke koje za predmet imaju usluge, a koje se dodjeljuju u skladu sa članom 8. ZJN BiH - Aneks II dio B

1. Pravne usluge do 3.000,00 KM

2. Ostale usluge do 3.000,00 KM

III DIO

Nabavke /usluga, roba i radova/ u okviru projekata neophodnih za implementaciju projekata, a koje su izuzete od primjene odredbi ZJN BiH, član 10.

Nabavke koje se vrše u skladu s međunarodnim sporazumom prema kojem se primjenjuje posebna procedura međunarodnih, kreditnih ili donatorskih aranžmana. Programi IPA ADRIATIC, MED PROGRAM, DUNAVSKI PROGRAM, PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE