Vijesti

Arhiva vijesti

Otvoren stečajni postupak u AD Romanija

Akcionarsko društvo ,,Romanija,, Sokolac
Rješenjem Osnovnog suda u Sokocu od 13. aprila ove godine otvoren je stečajni postupak u Akcionarskom društvu prerade drveta, prometa i prevoza ,,Romanija,, Sokolac. Istim rješenjem za stečajnog upravnika imenovan je Stojan Jović, diplomirani ekonomista iz Bijeljine.
Povjerioci su pozvani da, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u ,,Službenom glasniku Republike Srpske,, ,prijave sudu svoja potraživanja. Ročište povjerilaca u Osnovnom sudu u Sokocu, na kome će biti ispitane prijave, tzv. ispitno ročište, zakazano je za 22. jun ove godine. Nakon toga održaće se i izvještajno ročište, kako bi se, na osnovu izvještaja stečajnog upravnika, odlučilo o daljem toku postupka.
U obrazloženju sudskog rješenja stoji da je predlagač Milomir Vučetić, dosadašnji direktor ovog preduzeća, ostao kod prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, jer su za to ispunjeni uslovi zbog tekuće i prijeteće nelikvidnosti. Proveden je i prethodni stečajni postupak, a privremeni stečajni upravnik dostavio je, po nalogu suda, izvještaj, u kome je istakao da je ,,Romanija,, finansijski nesolventna, te da nema izgleda da izmiri obaveze koje su pristigle iz ranijih poslovnih odnosa sa povjeriocima.
Prvi zadatak stečajnog upravnika je da izvrši popis i inventarisane imovine, kako bi se što realnije utvrdila stečajna masa koja će biti na raspolaganju povjeriocima. Radnici koji vrše popis imaju rješenja o povremenom obavljanju poslova. Kada prestane potreba za tim poslom, oni će biti upućeni na Biro za zapošljavanje, kao i svi ostali radnici ,,Romanije,,. U cilju fizičkog obezbjeđenja fabričkog kruga angažovano je 13 radnika, uglavnom dosadašnjih čuvara.
Radnici koji će, zbog pokretanja stečajnog postupka, ostati bez posla, imaju pravo na povezivanje radnog staža. Zakonom je, kao prioritet, predviđeno da im se isplati šest plata u iznosu od 45% prosjeka zarade u privredi Republike Srpske, ostvarenog u mjesecu koji prethodi pokretanju stečajnog postupka. To znači da bi svaki radnik koji se vodi u radnom odnosu u ovom preduzeću trebalo da dobije 1.450 maraka.
U akcionarsko društvo, sa kapitalom od 23 miliona maraka, ,,Romanija,, se transformisala u novembru 2001. godine, ulazeći u proces privatizacije sa 800 radnika, da bi pokretanje stečajnog postupka dočekala sa 400 radnika. Ukupne neizmirene obaveze ovog preduzeća su oko 12,5 miliona maraka. ,,Romanija,, duguje svojim radnicima 5,7 miliona maraka, a obaveze prema dobavljačima su 5,2 miliona maraka.
Do prekida proizvodnje u ovom preduzeću, zbog velikih problema u poslovanju, došlo je u junu 2004. godine. U predratnim godinama sokolačka ,,Romanija,, bila je uspješan drvoprerađivački kombinat, u kome se, pored građevinske stolarije, proizvodio kuhinjski namještaj, kao i iveraste ploče.