Vijesti

Arhiva vijesti

Općinsko vijeće usvojilo zaključke o prihvatanju protokola sa SERDA-om

1. Protokol o međusobnoj saradnji na realizaciji projekta uvođenja sistema upravljanja kvalitetom po zahtjevu ISO 9001:2000 u općinama/opštinama Gornjeg Podrinja (Foča, Goražde, Višegrad, Rudo, Rogatica, Pale/Prača, Foča/Ustikolina, Kalinovik, Novo Goražde, Vareš, Olovo i Grad Sarajevo).

2. Protokol o međusobnoj saradnji i sufinansiranju na realizaciji projekta "Izrada strategije razvoja turizma u Gornjem Podrinju" koji obuhvata općine/opštine Gornjeg Podrinja (Rogatica, Goražde, Višegrad, Foča, Ustikolina, Pale-Prača, Rudo, Novo Goražde i Čajniče).

3. Protokol o realizaciji Projekta "Izrada predinvesticione studije za gasifikaciju Gornjeg Podrinja"

4. Protokol o međusobnoj saradnji na realizaciji projekta "Centri za razvoj biznisa u Podrinju.