Vijesti

Arhiva vijesti

Održana regionalna konferencija "Od ekonomske tranzicije do evropske integracije"


Njemačko društvo za tehničku saradnju (GTZ) organiziralo je danas u Sarajevu, u ime njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, dvodnevnu regionalnu konferenciju o tome kako jugoistočna Evropa može iskoristiti pouke iz procesa tranzicije tokom 90-ih radi suočavanja s izazovima u procesu evropskih integracija.

Konferencija pod nazivom "Od ekonomske tranzicije do evropske integracije: Dva desetljeća promjena u jugoistočnoj Evropi“, okupila je oko 100 učesnika iz zemalja regiona i Njemačke, uključujući visoke zvaničnike i kreatore politika, predstavnike privatnog sektora i naučnoistraživačkih krugova.

Kako su pojasnili neki od sudionika konferencije, pred zemljama regiona u procesu evropskih integracija stoji dosta izazova, posebno u izgradnji zdrave tržišne ekonomije te je i cilj skupa da se razmotre modeli koji mogu poslužiti za daljnji regionalni društveno-ekonomski razvoj.

Predstavnici njemačkog ministarstva ekonomske saradnje i razvoja te GTZ-a istaknuli su da će Njemačka i dalje biti partner zemaljama jugoistočne Evrope na putu prema EU pa će i rezultate ove konferencije njemačka vlada iskoristiti da bi ojačala saradnju s regijom.

Generalna direktorica GTZ-a za zemlje Mediterana, Evrope i centralne Azije Maria Schafer kazala je na pres-konferenciji da će GTZ nastaviti bilateralne programe sa zemljama regiona u oblastima ključnim za razvoj, regionalnu saradnju i podršku zemljama regije na putu prema EU.

Bivši vicekancelar Austrije i nekadašnji specijalni koordinator Pakta stabilnosti u jugoistočnoj Evropi Erhard Busek kazao je da je jasno da se zemlje regiona pridružuju EU, ali da je ključni uvjet napredak koje zemlje čine na tom putu.

Kazao je da postoji i niz bilateralnih problema u regionu, za koje je potrebno uložiti dodatne napore da bi bili riješeni.

Kada je riječ o ekonomskom razvoju regiona, Busek ističe da zemlje regiona moraju poboljšati procedure i ubrzati procese u ovoj oblasti da bi ekonomski razvoj u narednih nekoliko godina donio bolje rezultate.

Sudionici konferencije ističu da je, pored usvajanja pravne stečevine EU i stvaranja uvjeta za zdravu tržišnu ekonomiju, neophodno da zemlje regiona pokušaju iskoristiti fondove koje im za određene projekte stoje na raspolaganju.

Predsjedavajući Saveza udruženja poslodavaca RS-a Damir Miljević naveo je da su zemlje jugoistočne Evrope već 20 godina u tranziciji te da su neke uspješno okončale ovaj proces i postale članice EU, dok su neke na putu, a neke daleko od EU.

Smatra da je Evropa "zabavljena samom sobom" te je i ova konferencija poticaj njemačke vlade i GTZ-a da se zemljama jugoistočne Evrope koje nisu članice EU stavi do znanja da moraju preuzeti odgovornost.

(Fena)