Vijesti

Arhiva vijesti

Objavljen javni poziv za prijedloge za investiranje


Projkti se mogu aplicirati do 09.06.ove godine


U cilju povećanja stepena uključenosti lokalne zajednice u procesu planiranja i odlučivanja u općinama, bolje transparetnosti u upravi, te poboljšanju planiranja kapitalnih investicija, a na osnovu odluke Općinskog vijeća o načinu i proceduri ažuriranja programa kapitalnih investicija Općine Novo Sarajevo, načelnik Općine Novo Sarajevo Željko Komšić objavio je javni poziv kojim poziva sve zainteresovane da mogu aplicirati projekte za ažuriranje programa kapitalnih investicija u periodu od 11.05.2006 do 09.06.2006.godine.
Na usvojenim aplikacionim obrascima koji se mogu dobiti u prostorijama mjesnih zajednica, na informacionom punktu šalter sale općine, ili na web site (www.novosarajevo.ba)
prijedlog za investiranje mogu podnositi: stanovnici Općine Novo Sarajevo, vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, općinske službe, savjeti mjesnih zajednica, privredna društva, javna preduzeća, javne ustanove nevladine organizacije, općinski načelnik.
Aplikacije se predaju na protokol Općine, ulica Zmaja od Bosne 55, najdalje do 09.06.2006. godine u 14 sati