Vijesti

Arhiva vijesti

Obavještenje o nabavci usluga

OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA

USLUGE

IUGOVORNI ORGAN

I 1. PUNI NAZIV I ODRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija:Opština Istočni Stari Grad,

Kontakt osoba: Jovičić Snježana

Adresa: I. Sarajevo, Hreša bb

Poštanski broj: 71144 Hreša

Jedinstveni identifikacioni broj:4400636760008

Telefon: 057 265 117

Faks: 057 265 114

e-mail:opstina-isg @ paleol.net

web:www.serda.ba/opština Istocni Stari Grad

I 2.ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE IN