Vijesti

Arhiva vijesti

Novi ciklus Projektne akademije održan od 20. do 24.11.2023. godine

U periodu od 20. do 24.11.2023. godine u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji SERDA održan je Program 2 edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima.

Novi ciklus Projektne akademije održan od 20. do 24.11.2023. godine thumb thumb thumb

Edukacija je do sada prošlo više od 1300 polaznika - predstavnika institucija svih nivoa vlasti, obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, javnih kompanija, malih i srednjih preduzeća, kao i fizičkih lica.

Ovu grupu polaznika činili su predstavnici: Općine Centar Sarajevo, firme Meggle, te startup kompanija korisnica usluga SERDA-inog Inovativnog business startup centra.  

 U sklopu Programa 2 polaznici su prošli intenzivnu edukaciju iz sljedećih oblasti:

- Planiranje i koordinacija provedbe projekata;

- Ugovorne obveze korisnika sredstava;

- Provedba procesa javnih nabavki;

- Upravljanje finansijskim izvještajima.

Nakon uspješno savladanog programa, ovi polaznici su postali članovi Kluba Projektne akademije. Oni će se sa predstavnicima SERDA-e periodično sastajati u svrhu razmjene najnovijih informacija o raspoloživim donatorskim sredstvima na koja mogu aplicirati i razmjenjivati iskustva o postojećim EU fondovima.

Svi zainteresirani za Projektnu akademiju prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici www.serda.ba ili direktno u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji – SERDA. Prijave se mogu dostaviti putem e-maila:  akademija@serda.ba, faxa: 033/663 - 923, na protokol ili poštom na adresu Sarajevska regionalna razvojna agencija – SERDA, Kolodvorska 6, Sarajevo

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033 641 520.