Vijesti

Arhiva vijesti

Nacionalizacija banaka dobiva zeleno svjetlo EU

Kako u SAD raste podrška izravnoj nacionalizaciji slabih banaka i osiguravajućih firmi, EC će danas vlastima preporučiti da trebaju biti u mogućnosti preuzeti kontrolu banaka kao zadnje sredstvo za prevenciju kolapsa ključnih finansijskih institucija.
U setu smjernica koje će biti poslane glavnim gradovima zemalja EU, Brisel poziva članice da razmotre “opciju nacionalizacije” banaka čiji je preustroj nemoguć.
Zeleno svjetlo Brisela za nacionalizaciju slijedi državne intervencije provedene u Belgiji ( Fortis), Irskoj ( Anglo-irska banka) i Portugalu ( BPN), kao i drugdje , za spas finansijskih institucija od kolapsa. Komisija je jasno kazala da nacionalizacija treba biti razmatrana kao posljednje sredstvo, uspostavljajući niz zahtjeva za banke koje su podobne za dobivanje državne pomoći.
Komisija je već objavila da u zamjenu za javnu pomoć, od banaka može biti zatraženo da smanje ili povuku profitabilne podružnice ili poslovne jedinice, dok takođe mogu biti zahtjevane stroge kontrole dividendi ili menadžerskih naknada
Ovo predstavlja glavnu političku promjenu za tim predsjednika Komisije Jose Manuel Barroso-a , koji se do sada žestoko borio za slobodnu tržišnu ekonomiju.
Zemljama članicama se preporučuje da procijene toksičnu i oslabljenu imovinu , objavila je juče italijanska štampa. Pojašnjenje toksičnih sredstava pod kontrolom banaka se smatra krucijalnim ukoliko će se deblokirati krediti i dozvoliti ekonomiji da se oporavi. Komisijine smjernice priznaju da trenutno nema dogovora oko sistema procjene toksičnih sredstava ( poput hipotekarnog zajma u SAD) i oslabljene imovine( koja je uništena krizom i više uopšte nije sigurna). U nacrtu stoji da ovo pitanje još uvijek nije riješeno na zadovoljavajući način.
Toksična i oslabljena imovina biće top tema neformalnog sastanka šefova EU država i vlada u Briselu, a koji je češko predsjedništvo sazvalo za 01. mart 2009.
...
Izvor: www.euroactiv.com