Vijesti

Arhiva vijesti

Nabavka inovacija u Bosni i Hercegovini

Kantonalna javna ustanova za zaštićena područja Kantona Sarajevo radi na nabavci inovacija 

Nabavka inovacija u Bosni i Hercegovini

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, partner na projektu P5 Innobroker, održala je nekoliko sastanaka sa predstavnicima javnih kupaca u Kantonu Sarajevo kako bi se identificirale njihove potrebe za inovacijama. Cilj ovih sastanaka je podrška javnim kupcima za nabavu inovacija putem postupaka javne nabave.

Kantonalna javna ustanova za zaštićena područja Kantona Sarajevo, prepoznala je potencijal i iskazala interes za suradnjom te je u novembru 2023 potpisan Memorandum o razumijevanju. Ovaj javni kupac kao kantonalna ustanova koja upravlja pet zaštićenih područja u Kantonu Sarajevo, iskazao je potrebu za inovacijama u dekarbonizaciji te smanjenju utjecaja na okoliš. U prethodnom razdoblju partneri su održali nekoliko radnih sastanaka, identificirane su potrebe kako bi se otvorio tržišni dijalog sa inovativnim kompanijama i start-upima.

Projekt P5 Innobroker ima za cilj okupiti javne kupce i inovativne kompanije kako bi potaknuli javne nabavke inovacija i umjesto kupovanja 'gotovih' rješenja dostupnih na tržištu, javni kupac djeluje kao pionir u lansiranju novih inovativnih rješenja na tržište.